Λίστα Επιμορφωτών/τριών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
* Ως εκπαιδευτές/τριες σε προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται να απασχοληθούν οι ακόλουθες κατηγορίες:
α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής και αλλοδαπής,
β) ερευνητές α’, β’, γ’ και δ’ βαθμίδας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) της ημεδαπής,
γ) μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι.,
δ) επισκέπτες Καθηγητές, επισκέπτες ερευνητές, ερευνητές επί συμβάσει, συνεργαζόμενοι Καθηγητές και διδάσκοντες στους οποίους έχει ανατεθεί αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης,
ε) μέλη του Μητρώου, στο οποίο εγγράφονται ως εκπαιδευτές, φυσικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στις περ. α) έως δ).


Α/ΑΕπώνυμοΌνομαΠατρώνυμοΚατηγορία*Απόφαση έγκρισης
1MΙΧΑΛΗΜΑΡΙΑΕΥΣΤΑΘΙΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
2PANOSAPOSTOLOSPANAGIOTISΚατηγορία Ε45/09.07.2020
3TOLIKAMARIAPERIKLISΚατηγορία Ε52/23.10.2020
4TRAITSISMICHALISDIMITRIOSΚατηγορία Ε55/26.11.2020
5ΑΒΑΓΙΑΝΟΥΑΘΗΝΑΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
6ΑΒΑΓΙΑΝΟΥΕΙΡΗΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
7ΑΒΔΕΛΛΗΘΕΟΛΟΓΙΑΚΩΝΣΑΤΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
8ΑΓΓΕΛΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε63/23.02.2021
9ΑΓΓΕΛΗΣΒΑΣΙΛΗΣΑθανάσιοςΚατηγορία Ε
10ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΚατηγορία Ε1η/20.09.2022
11ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΗΖΩΗΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
12ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΗΚΥΡΙΑΚΗΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
13ΑΓΟΡΑΣΤΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
14ΑΓΡΑΠΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
15ΑΘΑΝΑΣΕΚΟΥΜΑΡΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε63/23.02.2021
16ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε101η/01.07.2022
17ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΑΙΜΙΛΙΟΣΚατηγορία Ε5η//27.01.2023
18ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣΑΓΓΕΛΟΣΑΛΕΞΙΟΣΚατηγορία Ε68η/26.04.2021
19ΑΚΡΙΒΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΗΡΑΚΛΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
20ΑΚΡΙΤΙΔΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
21ΑΛΑΤΖΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
22ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε28η Έκτακτη/02.07.2021
23ΑΛΕΞΑΘΕΟΔΩΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
24ΑΛΕΞΙΟΥΕΛΕΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
25ΑΛΕΞΙΟΥΦΩΤΕΙΝΗΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΚατηγορία Ε52/23.10.2020
26ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε11η/26.07.2022
27ΑΜΕΤΟΓΛΟΥΓΚΙΟΥΛΑΝΤΖΕΛΑΕΤΙΝΚατηγορία Ε101η/01.07.2022
28ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣΣΩΤΗΡΙΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
29ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Α
30ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΣΤΑΜΑΤΙΝΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε63/23.02.2021
31ΑΝΔΡΕΟΥΓΕΩΡΓΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Α
32ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣΑΝΔΡΕΑΣΚατηγορία Α
33ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
34ΑΝΔΡΟΝΟΓΛΟΥΧΡΥΣΑΝΘΗΘΕΟΔΩΡΟΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
35ΑΝΕΣΙΑΔΟΥΣΟΦΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
36ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
37ΑΠΑΤΖΙΑΔΟΥΒΙΚΤΩΡΙΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
38ΑΠΙΣΤΟΥΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε52/23.10.2020
39ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
40ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΕΥΘΑΛΙΑΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
41ΑΡΒΑΝΙΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΝΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
42ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΑΓΑΘΗΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
43ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
44ΑΡΓΥΡΙΟΥΜΑΡΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Γ
45ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΚατηγορία Ε101η/01.07.2022
46ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥΞΕΝΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
47ΑΡΟΥΚΑΤΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε5η//27.01.2023
48ΑΡΤΕΜΗΕΙΡΗΝΗΑΒΡΑΑΜΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
49ΑΣΒΕΣΤΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΚατηγορία Ε28η Έκτακτη/02.07.2021
50ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
51ΑΣΦΗΕΥΘΥΜΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
52ΑΤΖΙΝΑΕΛΕΝΗΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
53ΑΥΓΕΡΙΝΟΣΕΥΓΕΝΙΟΣΚατηγορία Α
54ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥΣΟΦΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε101η/01.07.2022
55ΒΑΔΑΣΗΧΡΙΣΤΙΝΑΠΑΣΧΑΛΗΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
56ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΒΑΙΟΣΚατηγορία Ε11η/26.07.2022
57ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥΖΩΓΡΑΦΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
58ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣΤΕΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε85/25.11.2021
59ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣΤΑΣΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
60ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΗΛΙΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
61ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΜΑΡΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΚατηγορία Ε97η/23.05.2022
62ΒΑΣΙΛΕΡΗΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
63ΒΑΣΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Α
64ΒΑΣΙΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
65ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
66ΒΕΙΚΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΠΑΥΛΟΣΚατηγορία Ε91η/02.03.2022
67ΒΕΛΕΝΗΘΕΜΙΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
68ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κατηγορία Ε45/09.07.2020
69ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΙΧΑΗΛΚατηγορία Ε91η/02.03.2022
70ΒΕΡΒΕΡΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΗΡΑΚΛΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
71ΒΙΔΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
72ΒΙΤΣΙΛΑΚΗΧΡΥΣΗΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Α
73ΒΛΑΣΣΗΕΙΡΗΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣΚατηγορία Ε95η/11.04.2022
74ΒΛΑΧΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
75ΒΛΑΧΟΣΚΟΣΜΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε68η/26.04.2021
76ΒΛΑΧΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
77ΒΛΑΧΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε1η/20.09.2022
78ΒΛΑΧΟΥΜΙΧΑΕΛΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε5η//27.01.2023
79ΒΛΑΧΟΥΡΟΖΑΓΕΡΑΣΙΜΟΣΚατηγορία Ε34/Έκτακτη 14.12.2021
80ΒΛΕΤΣΑΜΑΡΣΙΑΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
81ΒΟΛΟΝΑΚΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε93η/23.03.2022
82ΒΟΜΒΟΓΙΑΝΝΗΧΡΥΣΗΑΝΔΡΕΑΣΚατηγορία Ε82/18.10.2021
83ΒΟΣΚΑΚΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚατηγορία Ε49/16.09.2020
84ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΑΝΝΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
85ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Α
86ΒΟΥΔΡΙΣΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε82/18.10.2021
87ΒΟΥΛΤΣΙΔΗΣΠΑΝΤΕΛΗΣΘΩΜΑΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
88ΒΟΥΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε101η/01.07.2022
89ΒΡΑΚΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
90ΒΡΑΚΑΣΣΠΥΡΙΔΩΝΠΑΝΤΕΛΗΣΚατηγορία Ε34/Έκτακτη 14.12.2021
91ΒΡΑΤΣΑΛΗΝΕΦΕΛΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚατηγορία Ε45/09.07.2020
92ΒΡΑΤΣΑΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΚατηγορία Α
93ΒΡΑΤΣΑΛΗΣ-ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣΑΝΤΩΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε1η/20.09.2022
94ΒΡΥΖΑ ΓΙΑΒΑΣΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΜΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
95ΓΑΒΑΛΑΜΑΡΙΑΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
96ΓΑΓΑΝΗΣΠΕΤΡΟΣΚατηγορία Α
97ΓΑΛΑΝΗΣΟΦΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
98ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
99ΓΕΜΕΛΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΣΤΥΛΙΑΝΟΣΚατηγορία Ε4η//16.12.2022
100ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
101ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΜΑΡΙΑΣΤΑΥΡΟΣΚατηγορία Ε89η/31.01.2022
102ΓΕΩΡΓΙΟΥΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΝΔΡΕΑΣ Κατηγορία Ε49/16.09.2020
103ΓΕΩΡΓΙΟΥΕΥΘΥΜΙΟΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝΣΤΑΥΡΟΣΚατηγορία Ε4η//16.12.2022
104ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΚΥΡΙΑΚΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
105ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
106ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΚατηγορία Α
107ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΛΕΑΝΔΡΟΣΚατηγορία Α
108ΓΙΑΓΚΙΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΚατηγορία Α
109ΓΙΑΚΟΥΜΗΕΥΤΥΧΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε68η/26.04.2021
110ΓΙΑΝΝΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
111ΓΙΑΝΝΕΛΟΣΑΧΙΛΛΕΑΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
112ΓΙΑΝΝΕΛΟΥΦΑΙΔΡΑΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
113ΓΙΑΝΝΕΛΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΚΛΕΟΜΕΝΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
114ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣΘΩΜΑΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
115ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΘΕΟΔΩΡΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
116ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝΔΡΕΑΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
117ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
118ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
119ΓΙΟΥΜΟΥΚΗΜΑΡΙΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
120ΓΙΩΤΗΣΘΕΟΦΑΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
121ΓΚΑΓΚΑΛΝΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΧΙΛΛΕΑΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
122ΓΚΑΛΕΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ Κατηγορία Ε45/09.07.2020
123ΓΚΑΝΑΣΝΙΚΗΤΑΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε97η/23.05.2022
124ΓΚΑΡΑΝΗΣΑΝΔΡΕΑΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
125ΓΚΑΣΟΥΚΑΜΑΡΙΑΑΝΤΩΝΙΟΣΚατηγορία Α
126ΓΚΑΤΖΙΩΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
127ΓΚΕΓΚΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
128ΓΚΙΟΚΑΤΕΡΨΙΧΟΡΗΜΕΛΕΤΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
129ΓΚΙΟΥΛΕΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
130ΓΚΙΩΝΗΜΑΡΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
131ΓΚΟΛΕΜΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΕΥΓΕΝΙΑΙΩΑΝΝΗΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
132ΓΚΟΡΟΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
133ΓΚΟΤΣΙΝΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε52/23.10.2020
134ΓΛΑΒΕΛΗΝΙΚΗΓεώργιοςΚατηγορία Α
135ΓΛΕΝΤΗΔΗΜΗΤΡΑΑΧΙΛΛΕΑΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
136ΓΛΗΝΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
137ΓΟΥΒΙΑΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΚατηγορία Α
138ΓΟΥΛΑΑΛΕΞΑΝΔΡΑΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
139ΓΟΥΛΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
140ΓΟΥΡΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
141ΓΟΥΣΙΟΥΑΝΘΗΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε93η/23.03.2022
142ΓΡΑΜΨΑΣΛΑΜΠΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
143ΓΡΑΨΑΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣΜΙΧΑΗΛΚατηγορία Ε55/26.11.2020
144ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΜΙΧΑΗΛΚατηγορία Ε5η//27.01.2023
145ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε101η/01.07.2022
146ΓΡΗΓΟΡΙΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Α
147ΓΡΗΓΟΡΙΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Α
148ΔΑΒΑΚΗΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΚατηγορία Ε60/28.01.2021
149ΔΑΒΑΛΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
150ΔΑΚΡΟΤΣΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΑΡΚΟΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
151ΔΑΜΑΛΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
152ΔΑΜΙΑΝΟΣΠΕΤΡΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
153ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΑΡΓΥΡΩΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
154ΔΑΝΔΙΝΗΖΑΦΕΙΡΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
155ΔΑΡΡΑΜΑΡΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Α
156ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
157ΔΕΔΕΓΕΩΡΓΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
158ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΙΟΥΙΩΑΝΝΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚατηγορία Ε45/09.07.2020
159ΔΕΜΕΡΤΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΤΑΥΡΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
160ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΓΕΩΡΓΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε101η/01.07.2022
161ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Β
162ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΚΑΛΛΙΟΠΗΘΩΜΑΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
163ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥΑΘΗΝΑΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
164ΔΗΣΟΥΓΕΩΡΓΙΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
165ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣΜΙΧΑΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
166ΔΙΑΚΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΧΡΥΣΑΝΘΟΣΚατηγορία Ε95η/11.04.2022
167ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
168ΔΟΛΟΓΛΟΥΜΑΡΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε97η/23.05.2022
169ΔΟΥΛΗΕΥΤΥΧΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
170ΔΟΥΜΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΘΕΟΔΩΡΟΣΚατηγορία Γ
171ΔΟΥΜΑΣΘΩΜΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
172ΔΟΥΡΓΚΟΥΝΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
173ΔΟΥΡΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
174ΔΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε89η/31.01.2022
175ΔρίγκαςΑθανάσιος Κατηγορία Β
176ΔΡΟΓΟΥΤΗΓΕΩΡΓΙΑΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε1η/20.09.2022
177ΔρόσοςΔημήτρηςΚατηγορία Α
178ΕΚΙΖΙΔΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
179ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥΣΟΦΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
180ΕΛΛΗΝΑΣΕΒΑΣΤΗ-ΕΙΡΗΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
181ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
182ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΖΑΙΝΤΟΥΔΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΠΟΣΤΟΛΟΣΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
183ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥΕΥΡΙΔΙΚΗΛΕΩΝΙΔΑΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
184ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Α
185ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΗΛΙΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Α
186ΕΥΘΥΜΙΟΥΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
187ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥΜΑΡΙΑ-ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Α
188ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥΣΟΦΙΑΘΕΟΔΩΡΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
189ΕΥΦΗΜΙΑΤΣΙΑΡΤΣΙΑΡΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε28η Έκτακτη/02.07.2021
190ΖΑΓΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
191ΖΑΡΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε52/23.10.2020
192ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥΠΑΡΘΕΝΑΖΑΦΕΙΡΙΟΣΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
193ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗΔΙΟΝΥΣΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
194ΖΑΦΕΙΡΩΑΡΑΜΠΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε89η/31.01.2022
195ΖΑΦΡΑΝΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
196ΖΑΧΑΡΗΣΘΩΜΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κατηγορία Ε5η//27.01.2023
197ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗZΑΧΑΡΙΑΣΚατηγορία Ε91η/02.03.2022
198ΖΗΜΙΛΙΑΓΚΟΥΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΕΞΙΟΣ Κατηγορία Ε49/16.09.2020
199ΖΗΣΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Α
200ΖΗΣΗΣΣΙΔΕΡΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε63/23.02.2021
201ΖΙΩΓΑΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Α
202ΖΟΥΜΠΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΘΩΜΑΣΚατηγορία Ε63/23.02.2021
203ΖουμπούληΜαρίαΚατηγορία Α
204ΖΟΥΝΤΑΣΤΕΛΛΑΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΚατηγορία Α
205ΖΥΓΟΥΛΗΣΦΩΤΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
206ΖΩΓΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε89η/31.01.2022
207ΖΩΓΡΑΦΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΕΡΜΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε6η//17.02.2023
208ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΑΓΓΕΛΙΚΗΗΛΙΑΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
209ΘΑΝΟΥΟΛΓΑΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
210ΘΕΑΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
211ΘΕΜΕΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΥΛΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
212ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΑΡΑΒΟΣΙΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣΚατηγορία Ε5η//27.01.2023
213ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κατηγορία Ε45/09.07.2020
214ΙΒΑΣΙΝΑΕΛΕΝΗΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒΚατηγορία Ε55/26.11.2020
215ΙΝΤΖΕΠΟΛΥΞΕΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
216ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥΣΗΜΕΛΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
217ΙΩΑΝΝΙΔΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε101η/01.07.2022
218ΚΑΒΑΚΛΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΚατηγορία Α
219ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΥΕΡΓΙΝΑΚατηγορία Α
220ΚΑΒΑΡΝΟΥΜΑΡΙΑ ΣΤΕΡΓΟΣΚατηγορία Ε52/23.10.2020
221ΚΑΒΑΣΑΛΗΣΠΕΤΡΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣΚατηγορία Α
222ΚΑΒΑΣΙΛΑΡΑΦΑΗΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΝΙΚΗΤΑΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
223ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Α
224ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Α
225ΚΑΓΙΑΡΑΣΗΛΙΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε11η/26.07.2022
226ΚΑΔΕΝΑΚΑΤΕΡΙΝΑΣΠΥΡΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
227ΚΑΔΡΕΦΗΑΘΑΝΑΣΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε7η//09.03.2023
228ΚΑΖΟΥΛΛΗΒΑΣΙΛΕΙΑΚατηγορία Α
229ΚΑΖΟΥΛΛΗΕΛΕΝΗΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΖΟΥΛΛΗΣΚατηγορία Ε5η//27.01.2023
230ΚΑΙΛΗ ΧΑΣΑΝ ΝΟΥΡΗ Κατηγορία Α
231ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑΣΧΡΗΣΤΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΚατηγορία Ε60/28.01.2021
232ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
233ΚΑΛΕΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κατηγορία Ε5η//27.01.2023
234ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Α
235ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΚατηγορία Α
236ΚΑΛΜΑΝΤΗΑΣΗΜΙΝΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε101η/01.07.2022
237ΚΑΛΟΒΡΕΚΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
238ΚΑΛΟΓΕΡΑΕΥΤΥΧΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
239ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΜΑΡΙΑΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε11η/26.07.2022
240ΚΑΛΦΑΚΗΜΑΡΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
241ΚΑΜΠΕΡΗΜΑΡΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε68η/26.04.2021
242ΚΑΝΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Α
243ΚΑΝΑΚΙΔΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
244ΚΑΝΕΛΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
245ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΕΥΡΥΔΙΚΗ - ΜΑΡΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε11η/26.07.2022
246ΚΑΝΕΛΛΟΣΛΕΩΝΙΔΑΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε89η/31.01.2022
247ΚΑΝΥΧΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
248ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
249ΚΑΠΝΙΑΡΗΣΣΤΡΑΤΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
250ΚΑΠΟΡΗΣΑΛΕΞΙΟΣΚατηγορία Ε
251ΚΑΠΡΑΒΕΛΟΥΑΛΕΞΙΑΑΠΟΣΤΟΛΟΣΚατηγορία Ε97η/23.05.2022
252ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Κατηγορία Ε45/09.07.2020
253ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε91η/02.03.2022
254ΚΑΡΑΔΗΜΑΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
255ΚΑΡΑΔΗΜΟΥΕΙΡΗΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
256ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΕΥΘΑΛΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
257ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑΑΝΤΩΝΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
258ΚΑΡΑΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
259ΚΑΡΑΜΑΝΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΚατηγορία Ε63/23.02.2021
260ΚΑΡΑΜΑΝΗΣΠΑΝΤΕΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε7η//09.03.2023
261ΚΑΡΑΜΑΤΣΟΥΚΗΑΓΓΕΛΙΚΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
262ΚΑΡΑΜΗΝΑΣΙΓΝΑΤΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
263ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣΚατηγορία Α
264ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΕΙΡΗΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
265ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΖΩΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε101η/01.07.2022
266ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
267ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Α
268ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥΒΙΚΤΩΡΙΑΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε101η/01.07.2022
269ΚΑΡΑΝΤΖΟΛΑΕΛΕΝΗΚατηγορία Α
270ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Α
271ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΜΑΡΙΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
272ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
273ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
274ΚΑΡΑΦΑΣΟΥΛΗΔΗΜΗΤΡΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
275ΚΑΡΑΧΑΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
276ΚΑΡΒΕΛΑΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΣΤΑΥΡΟΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
277ΚαρδάμηςΚωνσταντίνος Κατηγορία Α
278ΚΑΡΟΛΙΔΟΥΣΩΤΗΡΙΑΑΝΔΡΕΑΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
279ΚΑΡΟΥΣΑΚΗΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
280ΚΑΡΥΒΑΛΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε34/Έκτακτη 14.12.2021
281ΚΑΡΥΔΑΜΑΡΙΑΠΑΡΑΣΧΟΣΚατηγορία Α
282ΚΑΡΥΔΑΚΗΣΓΙΩΡΓΟΣΛΕΩΝΙΔΑΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
283ΚΑΡΥΜΠΑΛΗΕΙΡΗΝΗΚατηγορία Α
284ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΜΑΡΙΑΧΑΡΙΛΑΟΣΚατηγορία Ε5η//27.01.2023
285ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥΑΝΝΑΜΙΧΑΗΛΚατηγορία Ε55/26.11.2020
286ΚασιμάτηΑικατερίνηΚατηγορία Α
287ΚΑΣΣΙΜΗΜΑΡΙΑΔΑΥΙΔΚατηγορία Ε45/09.07.2020
288ΚΑΣΣΙΜΗΜΕΡΟΠΗΔΑΥΙΔΚατηγορία Ε68η/26.04.2021
289ΚΑΤΑΠΟΤΗΔΕΣΠΟΙΝΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Α
290Κατσαρίδου Μάρθα Κατηγορία Α
291ΚΑΤΣΑΡΟΥΔΗΜΗΤΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
292ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΤΙΜΟΛΕΩΝΚατηγορία Ε79/17.09.2021
293ΚΑΤΣΙΦΗ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
294ΚΑΤΤΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
295ΚΕΛΕΜΟΥΡΙΔΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε68η/26.04.2021
296ΚΕΡΑΜΑΡΗΣΚΑΝΑΡΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣΚατηγορία Ε1η/20.09.2022
297ΚΕΦΑΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
298ΚΗΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
299ΚΙΖΙΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣΠΥΡΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
300ΚΛΑΔΟΓΕΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε5η//27.01.2023
301ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥΧΡΗΣΤΟΣΔΗΜΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
302ΚΛΟΥΒΑΤΟΥΔΗΜΗΤΡΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε1η/20.09.2022
303ΚΛΟΥΦΑΚΑΛΛΙΟΠΗΑΠΟΣΤΟΛΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
304ΚΛΩΝΑΡΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Α
305ΚΟΖΑΧΡΥΣΑΝΘΗΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε68η/26.04.2021
306ΚΟΖΙΩΚΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
307ΚΟΚΚΙΝΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣΕΜΜΑΝΟΥἨΛΚατηγορία Γ
308ΚΟΚΚΙΝΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΘΩΜΑΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
309ΚοκκώνηςΓιώργοςΚατηγορία Α
310ΚΟΚΟΛΑΚΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΑΝΔΡΕΑΣΚατηγορία Α
311ΚΟΛΙΑΔΗΜΑΙΩΑΝΝΑΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
312ΚΟΛΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
313ΚΟΛΛΙΑΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΥΛΟΣΚατηγορία Ε28η Έκτακτη/02.07.2021
314ΚΟΛΟΒΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚατηγορία Ε1η/20.09.2022
315ΚΟΛΤΣΑΚΗΜΑΡΙΑΗΛΙΑΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
316ΚΟΛΩΝΙΑΔΗΜΗΤΡΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
317ΚΟΝΤΗΣΑΛΕΞΙΟΣ - ΠΑΤΑΠΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Α63/23.02.2021
318ΚοπανάκηςΙωάννης Κατηγορία Α
319ΚΟΡΔΙΣΤΟΥΜΕΛΠΟΜΕΝΗΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
320ΚΟΡΟΛΗΜΑΡΙΑΗΛΙΑΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
321ΚΟΡΡΕΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜΙΧΑΗΛΚατηγορία Α
322ΚΟΡΩΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΚατηγορία Α
323ΚΟΤΖΙΑΔΟΞΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε91η/02.03.2022
324ΚΟΤΤΑΡΑΧΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε93η/23.03.2022
325Κουκουλογιάννης ΒασίλειοςΚατηγορία Α
326ΚΟΥΛΑΝΔΡΟΥΣΤΕΛΛΑΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
327ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΕΛΕΝΗΑΝΔΡΕΑΣΚατηγορία Ε28η Έκτακτη/02.07.2021
328ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΒΙΝΑΧΑΡΙΛΑΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
329ΚΟΥΡΟΥΤΣΙΔΟΥΜΑΡΙΑΘΕΟΔΩΡΟΣΚατηγορία Α
330ΚΟΥΣΟΥΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗΛΙΑΣΚατηγορία Α
331ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚατηγορία Α
332ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΗΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Κατηγορία Ε49/16.09.2020
333ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΗΣΕΒΑΣΜΙΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣΚατηγορία Ε89η/31.01.2022
334ΚΟΥΦΙΩΤΗΜΑΡΙΑΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
335ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣΚατηγορία Ε63/23.02.2021
336ΚΡΗΤΙΚΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚατηγορία Ε49/16.09.2020
337ΚΡΟΚΟΥΖΩΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε63/23.02.2021
338ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΑΚΗΔΙΟΝΥΣΙΑΣΤΕΦΑΝΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
339ΚΡΥΩΝΙΔΗΣΔΙΑΜΑΝΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε101η/01.07.2022
340ΚΤΙΣΤΑΚΗΣΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κατηγορία Ε2η//21.10.2022
341ΚΥΡΑΙΛΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣΚατηγορία Ε5η//27.01.2023
342ΚΥΡΑΤΣΟΥΙΩΑΝΝΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
343ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΑΝΝΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚατηγορία Α
344ΚΥΡΙΑΚΟΣΚΩΛΕΣΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
345ΚΥΡΙΑΚΟΥΝΙΚΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
346ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣΑΝΤΩΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
347ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
348ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΗΠΟΥΡΟΣΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε1η/20.09.2022
349ΚωσταγιόλαςΠέτροςΚατηγορία Α
350ΚΩΣΤΑΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚατηγορία Γ
351ΚΩΣΤΙΔΗΜΕΛΠΟΜΕΝΗΑΝΔΡΕΑΣΚατηγορία Ε11η/26.07.2022
352ΚΩΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΗΛΙΑΣΚατηγορία Α
353ΚΩΦΙΔΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
354ΛΑΒΡΑΝΟΣΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΚατηγορία Ε45/09.07.2020
355ΛΑΓΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Α
356ΛΑΓΟΥΜΑΡΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
357ΛΑΖΑΚΙΔΟΥΓΕΩΡΓΙΑΑΠΟΣΤΟΛΟΣΚατηγορία Ε34/Έκτακτη 14.12.2021
358ΛΑΖΑΡΑΚΗΦΑΝΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
359ΛΑΖΑΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
360ΛΑΖΑΡΟΥΔΗΕΛΛΗΑΣΤΕΡΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
361ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
362ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥΒΕΝΕΤΙΑ ΑΝΝΑΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
363ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥΝΙΚΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε63/23.02.2021
364ΛΑΜΠΡΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
365ΛΑΣΚΑΡΗΜΑΓΔΑΛΗΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε97η/23.05.2022
366ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΛΑΜΠΡΟΣΚατηγορία Γ
367ΛΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Κατηγορία Ε7η//09.03.2023
368ΛΕΣΓΙΔΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
369ΛΕΤΤΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣΕΡΑΦΕΙΜΚατηγορία Ε1η/20.09.2022
370ΛΙΑΠΑΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
371ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΙΩΑΝΝΗΣ Κατηγορία Ε28η Έκτακτη/02.07.2021
372ΛΙΣΓΟΥΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΘΕΟΛΟΓΟΣΚατηγορία Ε89η/31.01.2022
373ΛΙΤΣΑΜΑΡΙΑDHMHTRΚατηγορία Ε1η/20.09.2022
374ΛΟΥΚΕΡΗΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΠΑΝΑΓΗΣΚατηγορία Ε11η/26.07.2022
375ΛΟΥΚΗΣΕΥΡΙΠΙΔΗΣΚατηγορία Α
376ΛΟΥΛΑΔΕΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣΚατηγορία Γ
377ΛΟΥΤΑΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε97η/23.05.2022
378ΛΥΣΣΑΡΗΣΕΥΘΥΜΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε85/25.11.2021
379ΜαγγιώροςΝικόλαοςΧριστόφοροςΚατηγορία Α
380ΜΑΚΗΚΩΣΤΟΥΛΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
381ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΤΣΑΜΠΙΚΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚατηγορία Ε45/09.07.2020
382ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΑΙΔΩΝΚατηγορία Ε45/09.07.2020
383ΜΑΛΛΟΥΧΟΥΑΦΡΟΔΙΤΗΜΙΧΑΗΛΚατηγορία Ε28η Έκτακτη/02.07.2021
384ΜΑΜΑΛΑΚΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΚατηγορία Ε101η/01.07.2022
385ΜΑΝΔΑΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε11η/26.07.2022
386ΜανιαδάκηΑικατερίνη Κατηγορία Α
387ΜΑΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε97η/23.05.2022
388ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣΕΥΘΥΜΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε52/23.10.2020
389ΜΑΝΤΖΑΡΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
390ΜΑΝΤΖΑΡΗΣΧΡΗΣΤΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
391ΜΑΝΤΖΙΟΥΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΦΙΟΡΗΓΡΗΓΟΡΙΟΣΚατηγορία Ε97η/23.05.2022
392ΜΑΝΩΛΑΚΟΣΠΡΟΚΟΠΗΣΗΛΙΑΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
393ΜΑΝΩΛΗΒΑΙΑΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε1η/20.09.2022
394ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε6η//17.02.2023
395ΜΑΞΟΥΡΑΕΛΕΝΗΣΠΥΡΙΔΩΝΚατηγορία Ε45/09.07.2020
396ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣΜΑΝΟΥΣΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚατηγορία Α
397ΜΑΡΓΕΤΑΜΑΡΙΑΣΩΤΗΡΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
398ΜΑΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚατηγορία Α
399ΜΑΡΙΝΟΣΑΝΔΡΕΑΣΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
400ΜΑΡΜΑΝΗΦΩΤΕΙΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
401ΜΑΡΟΥΔΑΜΑΡΙΑ ΝΤΑΝΙΕΛΛΑΜΑΡΙΟΣΚατηγορία Ε4η//16.12.2022
402Μαρούδας ΛεωνίδαςΚατηγορία Α
403ΜαστοράκηςΓεώργιος Κατηγορία Α
404ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΑΣΠΑΣΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Γ
405ΜΑΣΤΡΟΘΑΝΑΣΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
406ΜΑΤΙΑΚΗΒΑΣΙΛΙΚΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
407ΜΑΤΣΟΥΚΑΕΙΡΗΝΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε89η/31.01.2022
408ΜΑΥΡΗΜΑΡΙΑΚατηγορία Α
409ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΜΑΡΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
410ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣΜΙΧΑΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
411ΜΕΓΓΗΣΙΔΟΥΜΑΡΙΑΠΑΡΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
412ΜΕΛΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
413ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥΜΑΡΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Γ
414ΜΕΛΝΙΚΚΑΤΕΡΙΝΑΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡΚατηγορία Ε1η/20.09.2022
415ΜΕΝΕΜΕΝΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΒΡΑΑΜΚατηγορία Ε85/25.11.2021
416ΜΕΞΙΑΑΓΓΕΛΙΚΗΣΠΥΡΙΔΩΝΚατηγορία Ε68η/26.04.2021
417ΜΕΡΚΟΥΡΗΕΛΛΗΕΡΝΕΣΤΟΣΚατηγορία Ε63/23.02.2021
418ΜΕΤΑΛΙΔΗΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΥΑ)ΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
419ΜΗΛΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
420ΜητροπούλουΒασιλικήΓεώργιοςΚατηγορία Α
421ΜΗΤΣΕΑΕΛΕΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε1η/20.09.2022
422ΜΙΚΡΟΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
423ΜΙΣΙΟΥΜΑΡΙΑΝΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Α
424ΜΙΧΑΗΛΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
425ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΘΕΟΧΑΡΗΣΚατηγορία Ε28η Έκτακτη/02.07.2021
426ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥΦΩΤΕΙΝΗΘΩΜΑΣΚατηγορία Ε6η//17.02.2023
427ΜΙΧΑΛΑΡΕΑXΡΙΣΤΙΝΑΗΛΙΑΣΚατηγορία Ε89η/31.01.2022
428ΜΙΧΑΛΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε68η/26.04.2021
429ΜΙΧΕΛΗΑΝΝΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε63/23.02.2021
430ΜοίραΠολυξένη Κατηγορία Α
431ΜΟΡΦΗΚΑΛΛΙΟΠΗΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε101η/01.07.2022
432ΜΟΣΧΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε6η//17.02.2023
433ΜΟΣΧΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ Κατηγορία Ε45/09.07.2020
434ΜΟΥΖΑΚΗΜΑΡΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
435ΜΟΥΡΤΟΥΣΟΦΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
436ΜΟΥΣΕΝΑΕΛΕΝΗΚατηγορία Α
437ΜΟΥΣΤΑΚΑΣΛΟΥΚΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
438ΜΠΑΚΑΡΗΔΕΣΠΟΙΝΑΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
439ΜΠΑΚΑΡΗΜΑΡΙΑΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε52/23.10.2020
440ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΜΑΓΔΑΛΗΝΗΑΝΔΡΕΑΣ Κατηγορία Ε2η//21.10.2022
441ΜΠΑΚΟΛΑΛΙΖΕΤΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε7η//09.03.2023
442ΜΠΑΜΠΑΛΕΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
443ΜΠΑΡΜΠΑΚΗΜΑΡΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
444ΜΠΑΣΕΚΗΒΑΙ΄ΤΣΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε5η//27.01.2023
445ΜΠΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
446ΜΠΕΚΙΑΡΗΣΜΙΧΑΗΛΚατηγορία Α
447ΜΠΕΛΛΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
448ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΒΑΣΙΛΙΚΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε97η/23.05.2022
449ΜΠΕΡΔΟΥΣΗΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
450ΜΠΙΛΑΝΑΚΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
451ΜΠΙΛΛΑΠΟΛΥΞΕΝΗΑΧΙΛΛΕΥΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
452ΜΠΙΤΣΑΚΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚατηγορία Ε49/16.09.2020
453ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗKΑΤΕΡΙΝΑΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
454ΜΠΟΥΖΑΣΒΑΣΙΛΗΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
455ΜΠΟΥΝΑΑΝΔΡΟΜΑΧΗΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
456ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΑΓΓΕΛΙΚΗΔΙΟΝΥΣΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
457ΜΠΟΥΣΔΟΥΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΡΙΟΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
458ΜΠΡΑΒΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
459ΜΠΡΕΛΛΑΔΗΜΗΤΡΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
460ΜΠΡΟΥΝΤΖΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
461ΜΥΣΙΡΛΗΦΩΤΕΙΝΗΣΤΕΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε52/23.10.2020
462ΝΑΚΟΣΧΡΗΣΤΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
463ΝΑΣΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΔΡΕΑΣΚατηγορία Ε5η//27.01.2023
464ΝΕΡΑΝΤΖΗΕΥΡΥΔΙΚΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
465ΝΙΚΗΤΑΚΟΣΝΙΚΗΤΑΣΚατηγορία Α
466ΝΙΚΗΤΑΡΑΣΤΑΜΑΤΙΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
467ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚατηγορία Ε93η/23.03.2022
468ΝΙΚΟΛΑΟΥΕΛΕΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Α
469ΝΙΚΟΛΑΟΥΠΩΛΙΝΑΝΙΚΟΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
470ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Α
471ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
472ΝΙΩΤΑΜΑΡΙΝΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε52/23.10.2020
473ΝΟΜΙΚΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
474ΝΟΥΛΕΛΛΗΣΤΥΛΙΑΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε34/Έκτακτη 14.12.2021
475ΝΤΑΜΑΤΗΜΑΡΙΑΗΛΙΑΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
476ΝΤΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣΠΕΤΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
477ΝΤΙΛΙΟΥΑΡΓΥΡΟΥΛΑΚατηγορία Γ
478ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε28η Έκτακτη/02.07.2021
479ΝΤΟΒΑΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
480ΝΤΟΥΜΗΜΑΡΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Α
481ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
482ΞΑΝΘΟΥΛΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚΛΕΟΜΕΝΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
483ΞΕΝΑΚΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
484ΞΥΔΙΑΣΗΛΙΑΣΚατηγορία Α
485ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥΜΑΡΙΑΝΘΗΣΠΥΡΙΔΩΝΚατηγορία Α
486ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥΜΥΡΤΩΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
487ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΑΝΔΡΕΑΣΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε63/23.02.2021
488ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
489ΟΙΚΟΥΤΑ ΜΑΖΖΑΠΑΤΡΙΣΙΑΡΟΜΠΑΕΡΤΟ ΜΑΖΖΑΚατηγορία Ε60/28.01.2021
490ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣΝΙΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
491ΟΥΑΣΙΤΣΑ (LASICA)ΙΛΟΝΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ILONA-ELEFTERYJA)ΜΠΡΟΝΙΣΟΥΑΒΚατηγορία Ε63/23.02.2021
492ΠΑΓΩΝΗΜΙΧΑΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
493ΠΑΓΩΝΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΙΩΑΝΝΗΣ Κατηγορία Ε45/09.07.2020
494ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥΑΘΑΝΑΣΙΟΣΣΤΑΥΡΟΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
495ΠΑΚΛΑΤΖΟΓΛΟΥΣΟΦΙΑΒΙΚΤΩΡΚατηγορία Ε45/09.07.2020
496ΠΑΛΑΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κατηγορία Ε45/09.07.2020
497ΠΑΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κατηγορία Ε45/09.07.2020
498ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥΑΡΧΟΝΤΙΑ ΜΥΡΤΩΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε82/18.10.2021
499ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
500ΠΑΝΕΛΟΥΕΥΠΡΑΞΙΑ-ΜΑΡΙΑΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝΕΛΟΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
501ΠΑΝΟΥΑΡΤΕΜΗΣΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε91η/02.03.2022
502ΠΑΞΙΝΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
503ΠΑΞΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΤΡΥΦΩΝΚατηγορία Ε45/09.07.2020
504ΠΑΠΑΑΝΔΡΙΑΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
505ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΣΦΙΛΙΠΠΟΣΚατηγορία Α
506ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥΓΙΑΝΝΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
507ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣΕΥΘΥΜΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
508ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Α
509ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΣΤΑΜΑΤΙΑΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
510ΠΑΠΑΔΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΛΕΩΝΙΔΑΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
511ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛΕΛΠΙΔΑΕΥΡΙΠΙΔΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
512ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛΜΑΡΙΑΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε
513ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚατηγορία Ε28η Έκτακτη/02.07.2021
514ΠΑΠΑΔΑΤΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
515ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΥΛΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
516ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣΚατηγορία Ε68η/26.04.2021
517ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΟΥΛΑΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
518ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΣΟΦΟΚΛΗΣΤΕΛΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
519ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΙΜΟΣΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
520ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΓΡΗΓΟΡΙΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
521ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΚατηγορία Α93η/23.03.2022
522ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΚΥΡΙΑΚΗΠΑΥΛΟΣΚατηγορία Ε68η/26.04.2021
523ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥΜΑΡΙΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΚατηγορία Ε28η Έκτακτη/02.07.2021
524ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥΜΑΓΔΑΛΗΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε101η/01.07.2022
525ΠαπαηλιούΧριστίνα Κατηγορία Α
526ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣΚατηγορία Ε85/25.11.2021
527ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΟΥΡΤΔΩΡΟΘΕΑΣΠΥΡΙΔΩΝΚατηγορία Ε89η/31.01.2022
528ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥΑΝΔΡΕΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Α
529ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥΗΛΙΑΝΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
530ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε5η//27.01.2023
531ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣΤΕΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
532ΠΑΠΑΜΕΝΤΖΕΛΟΥΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
533ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΝΤΕΛΗΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
534ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
535ΠΑΠΑΝΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε
536ΠΑΠΑΝΗΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Α
537ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥNIKOΛΑΟΣΚΙΜΩΝΚατηγορία Ε91η/02.03.2022
538ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΣΟΦΙΑΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε6η//17.02.2023
539ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΣΠΥΡΙΔΩΝΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
540ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΧΡΗΣΤΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
541ΠΑΠΑΣΑΛΟΥΡΟΣΑΝΔΡΕΑΣΦΩΤΙΟΣΚατηγορία Α
542ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΛΕΩΝΙΔΑΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
543ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣΔΗΜΗΤΡΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε97η/23.05.2022
544ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΛΟΥΚΑΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
545ΠΑΠΟΥΤΣΗΧΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
546ΠΑΠΠΑΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κατηγορία Ε79/17.09.2021
547ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΔΡΕΑΣΚατηγορία Ε7η//09.03.2023
548ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΓΓΕΛΟΣΚατηγορία Ε34/Έκτακτη 14.12.2021
549ΠΑΡΑΣΧΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
550ΠάστοςΗλίαςΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΚατηγορία Γ
551ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΥΙΩΑΝΝΑΠΑΣΧΟΣΚατηγορία Ε95η/11.04.2022
552ΠΑΤΙΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε85/25.11.2021
553ΠΑΤΣΕΑΕΙΡΗΝΗΜΙΧΑΗΛΚατηγορία Ε28η Έκτακτη/02.07.2021
554ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑΑΝΔΡΟΜΑΧΗΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
555ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣΑΣΤΕΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
556ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
557ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
558ΠΑΥΛΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
559ΠΕΙΤΖΙΚΑΕΙΡΗΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
560ΠΕΠΕΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
561ΠερακάκηςΕμμανουήλ Κατηγορία Α
562ΠΕΡΙΜΕΝΗΣΚΥΡΙΑΚΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε34/Έκτακτη 14.12.2021
563ΠΕΡΡΕΑΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΕΛΕΝΗΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
564ΠΕΤΡΟΥΜΑΡΙΝΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
565ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣΗΛΙΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε52/23.10.2020
566ΠΙΣΣΑΡΑΚΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΘΕΟΔΩΡΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
567ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣΣΤΑΥΡΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΚατηγορία Ε63/23.02.2021
568ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
569ΠΛΑΣΤΡΑΣΣΤΕΦΑΝΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
570ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣΚατηγορία Ε5η//27.01.2023
571ΠΛΑΤΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
572ΠΛΕΞΟΥΣΑΚΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΚατηγορία Ε89η/31.01.2022
573ΠΛΕΣΣΑΕΛΕΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε89η/31.01.2022
574ΠΛΕΥΡΑΕΛΕΝΗΑΠΟΣΤΟΛΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
575ΠΛΙΑΚΑΣΘΩΜΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε68η/26.04.2021
576ΠΟΔΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΑΝΤΩΝΗΣΚατηγορία Ε63/23.02.2021
577ΠΟΘΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε85/25.11.2021
578ΠΟΛΕΜΙΚΟΥΑΝΝΑ ΝΙΚΗΤΑΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
579ΠΟΛΙΤΗΡΩΜΑΛΕΑΜΙΛΤΙΑΔΗΣΚατηγορία Ε1η/20.09.2022
580ΠΟΛΥΔΩΡΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
581ΠΟΛΥΔΩΡΟΥΕΛΕΝΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
582ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥΧΡΥΣΟΥΛΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε11η/26.07.2022
583ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
584ΠΟΝΤΙΚΗOΛΥΜΠΙΑ - ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κατηγορία Ε58/16.12.2020
585ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΜΑΡΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε52/23.10.2020
586ΠΟΤΗΡΙΑΔΟΥΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
587ΠΟΥΛΑΚΗΙΟΥΛΙΑΜΙΧΑΗΛΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
588ΠΟΥΛΑΚΗΠΑΝΩΡΑΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Α
589ΠΟΥΛΙΟΣΕΥΘΥΜΙΟΣΚατηγορία Α
590ΠΟΥΛΙΟΣΘΩΜΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
591ΠΡΑΒΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
592ΠΡΕΜΕΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΚατηγορία Ε82/18.10.2021
593ΠΡΙΟΒΟΛΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
594ΠΡΩΙΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΚατηγορία Α
595ΡΑΠΤΗΒΑΣΙΛΙΚΗΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
596ΡΑΠΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Α
597ΡΑΧΑΝΙΩΤΗΕΛΕΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
598ΡΕΜΟΥΝΔΟΥΔΗΜΗΤΡΑΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
599ΡΕΝΤΖΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε93η/23.03.2022
600ΡΕΠΠΑΓΛΥΚΕΡΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κατηγορία Ε45/09.07.2020
601ΡΕΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
602ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥΕΙΡΗΝΗΚατηγορία Α
603ΡΙΓΚΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε52/23.10.2020
604ΡΙΖΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
605ΡΙΖΟΥΕΥΤΕΡΠΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
606ΡΟΔΙΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΘΩΜΑΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
607ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣΜΙΧΑΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Α
608ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥΑΡΤΕΜΙΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
609ΡΟΥΜΠΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
610ΡΟΥΣΑΚΗΦΕΒΡΩΝΙΑΘΕΟΚΛΗΤΟΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
611ΡΟΥΣΑΚΗΣΘΕΟΧΑΡΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
612ΣΑΓΡΕΔΟΣΟΔΥΣΣΕΥΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε28η Έκτακτη/02.07.2021
613ΣΑΚΟΥΛΑΑΓΓΕΛΙΚΗΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣΚατηγορία Ε52/23.10.2020
614ΣΑΛΑΠΑΤΑ ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΚατηγορία Ε28η Έκτακτη/02.07.2021
615ΣΑΛΠΑΣΑΡΑΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
616ΣΑΜΠΑΝΙΚΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Α
617ΣΑΝΤΗΑΓΓΕΛΙΚΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
618ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
619ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΔΗΜΗΤΡΑΣΠΥΡΙΔΩΝΚατηγορία Ε91η/02.03.2022
620ΣΑΧΠΑΖΗΙΦΙΓΕΝΕΙΑΗΛΙΑΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
621ΣειραγάκηςΕμμανουήλΚατηγορία Α
622ΣΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
623ΣΙΔΕΡΗΜΑΡΙΑΝΘΗΜΑΡΙΝΟΣ Κατηγορία Ε45/09.07.2020
624ΣΙΔΗΡΟΦΑΓΗΣΦΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε6η//17.02.2023
625ΣΙΛΙΑΦΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
626ΣΙΟΥΤΗΖΩΗΣΩΚΡΑΤΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
627ΣΙΤΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΥΛΟΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
628ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΔΕΣΠΟΙΝΑΜΙΧΑΗΛΚατηγορία Ε82/18.10.2021
629ΣΚΕΝΤΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚατηγορία Ε1η/20.09.2022
630ΣΚΙΑΝΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚατηγορία Α
631ΣΚΟΠΕΤΕΑΣΙΩΑΝΝΗΣΣΤΑΥΡΟΣΚατηγορία Α
632ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΜΑΡΙΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚατηγορία Ε45/09.07.2020
633ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΚατηγορία Α
634ΣΚΟΥΛΤΣΟΣΣΟΦΟΚΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε4η//16.12.2022
635ΣκούρτουΕλένηΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
636ΣΚΟΥΤΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Α
637ΣΟΥΛΙΩΤΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΘΕΟΔΩΣΗΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
638ΣΟΦΟΣΑΛΙΒΙΖΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΚατηγορία Α
639ΣΟΦΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
640ΣΟΦΟΥ ΛΟΥΑΝΑ ΜΕΝΤΕΑ ΑΛΙΒΙΖΟΣΚατηγορία Ε68η/26.04.2021
641ΣΠΑΝΟΣΓΙΩΡΓΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε91η/02.03.2022
642ΣΠΑΝΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
643ΣΠΥΡΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
644ΣΠΥΡΟΥΣΠΥΡΟΣΠΕΤΡΟΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
645ΣΠΥΡΟΥΣΤΥΛΙΑΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
646ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥΙΩΑΝΝΑΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
647ΣΤΑΜΑΤΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣΩΤΗΡΙΟΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
648ΣΤΑΜΑΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
649ΣΤΑΜΑΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε89η/31.01.2022
650ΣΤΑΜΑΤΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Α
651ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
652ΣΤΑΜΑΤΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε34/Έκτακτη 14.12.2021
653ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣΑΡΓΥΡΙΟΣΚατηγορία Α
654ΣΤΑΥΡΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΚατηγορία Ε6η//17.02.2023
655ΣΤΑΦΙΔΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΥΡΥΒΙΑΔΗΣΚατηγορία Ε68η/26.04.2021
656ΣτέργιοςΑθιανόςΑθανάσιοςΚατηγορία Α
657ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΗΒΑΣΙΛΙΚΗΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε52/23.10.2020
658ΣΤΟΥΜΠΟΥΕΙΡΗΝΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΟΥΜΠΟΣΚατηγορία Ε52/23.10.2020
659ΣΤΥΛΙΑΝΗΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε91η/02.03.2022
660ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΒΑΡΒΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
661ΣΤΥΛΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
662ΣΥΚΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
663ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Α
664ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗΑΡΓΥΡΩΜΙΧΑΗΛΚατηγορία Ε49/16.09.2020
665ΣΥΝΑΝΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
666ΣΥΡΓΙΑΝΝΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
667ΣΥΡΙΑΝΙΔΗΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
668ΣΦΑΚΙΑΝΟΥΜΑΡΙΑΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
669ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣΜΙΧΑΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
670ΤΑΓΚΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΚατηγορία Ε11η/26.07.2022
671ΤΑΚΕΤΖΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
672ΤΑΝΟΣΗΛΙΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
673ΤΑΟΥΣΑΝΗΣΧΡΗΣΤΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
674ΤΑΡΑΝΗΣΧΡΗΣΤΟΣΙΓΝΑΤΙΟΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
675ΤΑΤΣΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
676ΤΑΥΡΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
677ΤΑΨΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΚατηγορία Γ
678ΤΕΓΟΣΦΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
679ΤΕΓΟΥΙΩΑΝΝΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε52/23.10.2020
680ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥΑΠΟΣΤΟΛΙΑΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
681ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥΕΥΡΥΔΙΚΗΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
682ΤΖΟΡΤΖΟΓΛΟΥΦΙΛΙΠΠΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε28η Έκτακτη/02.07.2021
683ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΑΣΜΑΝΩΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε82/18.10.2021
684ΤΖΩΡΑΚΗΟΥΡΑΝΙΑΑΣΤΡΙΝΟΣΚατηγορία Α
685ΤΗΛΙΑΚΟΥΧΡΥΣΑΝΘΗΣΤΕΦΑΝΟΣΚατηγορία Γ
686ΤΙΓΚΑΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
687ΤΟΥΛΟΥΠΗΣΘΑΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
688ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Α
689ΤΡΑΓΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
690ΤΡΑΚΑΜΑΡΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε52/23.10.2020
691ΤΡΙΑΝΤΗΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣΩΤΗΡΙΟΣΚατηγορία Ε68η/26.04.2021
692ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΕΙΡΗΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε101η/01.07.2022
693ΤΡΙΠΟΛΙΤΟΥΔΙΟΝΥΣΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
694ΤΡΟΥΜΠΗΣΑΝΔΡΕΑΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Α
695ΤΣΑΒΑΛΙΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε5η//27.01.2023
696ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΟΥΜΑΡΙΑΚΥΡΙΑΚΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
697ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΕΛΕΝΗΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε5η//27.01.2023
698Τσάρπα Ιωάννα Χρήστος Κατηγορία Ε45/09.07.2020
699Τσάρτας ΠάριςΚατηγορία Α
700ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΤΑΥΡΟΣΚατηγορία Ε93η/23.03.2022
701ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥΕΛΕΝΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
702ΤΣΙΑΒΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε52/23.10.2020
703ΤΣΙΑΚΑΛΟΣΜΙΛΤΟΣΦΩΤΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
704ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚατηγορία Ε97η/23.05.2022
705ΤΣΙΚΝΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
706ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε63/23.02.2021
707ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε
708ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗΑΣΗΜΙΝΑΘΕΟΔΩΡΟΣΚατηγορία Α
709ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗΣΧΑΡΙΔΗΜΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΚατηγορία Ε89η/31.01.2022
710ΤΣΙΝΤΩΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΤΙΤΙΚΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
711ΤΣΙΟΤΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Κατηγορία Ε2η//21.10.2022
712ΤΣΙΡΕΒΕΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
713ΤΣΙΡΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΤΡΥΦΩΝΚατηγορία Ε58/16.12.2020
714ΤΣΙΤΣΙΛΑΜΑΡΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
715ΤσοκαλίδουΠετρούλαΚατηγορία Α
716ΤσομπανίδηςΣτυλιανόςΧρήστοςΚατηγορία Α
717ΤΣΟΤΣΟΣΧΡΗΣΤΟΣΑΓΓΕΛΗΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
718ΤΣΟΥΚΑΡΕΛΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΑΣΚατηγορία Ε52/23.10.2020
719ΤΣΟΥΛΦΑΧΡΙΣΤΙΝΑΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε63/23.02.2021
720ΤΣΟΥΡΛΙΔΑΚΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
721ΤΣΟΥΤΣΙΑΕΛΕΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε82/18.10.2021
722ΤΥΧΟΛΑΚΥΡΙΑΚΗΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
723ΥφαντήςΠαναγιώτηςΑριστομένηςΚατηγορία Α
724ΦΑΔΑΚΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε68η/26.04.2021
725ΦΑΡΔΗΚΥΡΙΑΚΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Γ
726ΦΑΡΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε85/25.11.2021
727ΦΙΛΙΑΝΟΥΜΑΡΙΑΣΚΕΥΟΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
728ΦΙΛΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΦΙΛΙΠΠΟΣΚατηγορία Ε63/23.02.2021
729ΦΙΛΙΠΠΟΥΒΣΙΛΕΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
730ΦΙΣΤΕΜΑΡΚΕΛΛΑΠΛΑΤΩΝΚατηγορία Ε45/09.07.2020
731ΦΙΩΤΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
732ΦΛΟΥΡΟΣΦΛΩΡΟΣΣΟΦΙΑΝΟΣΚατηγορία Ε63/23.02.2021
733ΦΟΥΖΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
734ΦΟΥΖΑΣΣΩΤΗΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Α
735ΦΟΥΛΙΔΗΞΑΝΘΙΠΠΗΕΥΘΥΜΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
736ΦΟΥΝΤΑΘΕΟΔΩΡΑΑΝΔΡΕΑΣ ΦΟΥΝΤΑΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
737ΦΡΟΝΙΜΑΚΗΕΥΓΕΝΙΑΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
738ΧΑΙΔΗΕΙΡΗΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΣΩΤΗΡΙΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
739ΧΑΙΝΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
740ΧΑΜΟΥΖΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
741ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Α
742ΧαραλαμπίδηςΝικόλαος Κατηγορία Α
743ΧάρδαςΚωνσταντίνος Κατηγορία Α
744ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
745ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥΜΑΡΙΑΚατηγορία Α
746ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΠΗΝΕΛΟΠΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε1η/20.09.2022
747ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥΘΕΟΧΑΡΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε68η/26.04.2021
748Χατζηδάκη ΑσπασίαΚατηγορία Α
749ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚατηγορία Γ
750ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΓΕΩΡΓΙΑΜΙΧΑΗΛΚατηγορία Ε79/17.09.2021
751ΧΑΤΖΗΛΕΩΝΙΔΑΜΑΡΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε34/Έκτακτη 14.12.2021
752ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε7η//09.03.2023
753ΧΑΤΖΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚατηγορία Ε97η/23.05.2022
754ΧΙΩΤΗΕΙΡΗΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε28η Έκτακτη/02.07.2021
755ΧΟΝΔΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε97η/23.05.2022
756ΧορταριάςΝίκοςΠΑΥΛΟΣΚατηγορία Ε6η//17.02.2023
757ΧΟΡΤΑΤΣΙΑΝΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε91η/02.03.2022
758ΧΡΗΣΤΑΚΗΣΜΙΧΑΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
759ΧΡΗΣΤΟΥΑΝΤΩΝΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
760ΧΡΙΣΤΑΚΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε4η//16.12.2022
761ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
762ΧΡΥΣΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
763ΧΤΟΥΡΗΣΣΩΤΗΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Α
764ΧΥΤΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε11η/26.07.2022
765ΨαλτοπούλουΘεοδώραΚατηγορία Α
766ΨΑΡΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
767ΨΑΡΡΑΓΕΩΡΓΙΑIΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε1η/20.09.2022
768ΨΑΡΡΟΥΜΑΡΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
769ΨΗΜΙΤΗΣΜΙΧΑΗΛΜΑΝΟΥΣΟΣΚατηγορία Α
770ΨΙΜΟΥΛΗΣΜΟΣΧΟΣΘΕΟΛΟΓΟΣΚατηγορία Ε97η/23.05.2022
771ΨΥΧΟΣΧΡΗΣΤΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
772ΨΩΡΑΣΜΑΡΚΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε7η//09.03.2023