Λίστα Επιμορφωτών/τριών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
* Ως εκπαιδευτές/τριες σε προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται να απασχοληθούν οι ακόλουθες κατηγορίες:
α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής και αλλοδαπής,
β) ερευνητές α’, β’, γ’ και δ’ βαθμίδας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) της ημεδαπής,
γ) μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι.,
δ) επισκέπτες Καθηγητές, επισκέπτες ερευνητές, ερευνητές επί συμβάσει, συνεργαζόμενοι Καθηγητές και διδάσκοντες στους οποίους έχει ανατεθεί αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης,
ε) μέλη του Μητρώου, στο οποίο εγγράφονται ως εκπαιδευτές, φυσικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στις περ. α) έως δ).


Α/ΑΕπώνυμοΌνομαΠατρώνυμοΚατηγορία*Απόφαση έγκρισης
1ALEXOUDI (ΑΛΕΞΟΥΔΗ)DIALECHTI (ΔΙΑΛΕΧΤΗ)ΑΝΤΩΝΙΟΣΚατηγορία Ε1η//22.09.2023
2EVRIPIDOUSALOMIANDREAΚατηγορία Ε10η//05.05.2023
3GraserAnitaΚατηγορία Ε11η/09.06.2023
4LOULAKILOUKIAMINAS LOULAKISΚατηγορία Ε12η/27.06.2023
5MendesRenatoΚατηγορία Ε11η/09.06.2023
6MillefioriLeonardoΚατηγορία Ε11η/09.06.2023
7MΙΧΑΛΗΜΑΡΙΑΕΥΣΤΑΘΙΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
8PANOSAPOSTOLOSPANAGIOTISΚατηγορία Ε45/09.07.2020
9POSSE ROBLESDAMIÁN SAÚLDOMINGO POSSEΚατηγορία Ε12η/27.06.2023
10SmallegangeJan Κατηγορία Ε11η/09.06.2023
11TOLIKAMARIAPERIKLISΚατηγορία Ε52/23.10.2020
12TRAITSISMICHALISDIMITRIOSΚατηγορία Ε55/26.11.2020
13ZAFEIRIADISEVANGELOSΔΙΑΜΑΝΤΗΣΚατηγορία Ε2η ΕΚΤΑΚΤΗ//08.08.2023
14ΑΒΑΓΙΑΝΟΥΑΘΗΝΑΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
15ΑΒΑΓΙΑΝΟΥΕΙΡΗΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
16ΑΒΔΕΛΛΗΘΕΟΛΟΓΙΑΚΩΝΣΑΤΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
17ΑΓΓΕΛΑΚΗΑΝΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε3η//23.11.2023
18ΑΓΓΕΛΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε63/23.02.2021
19ΑΓΓΕΛΗΣΒΑΣΙΛΗΣΑθανάσιοςΚατηγορία Α
20ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε5η//26.01.2024
21ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΚατηγορία Ε1η/20.09.2022
22ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΗΖΩΗΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
23ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΗΚΥΡΙΑΚΗΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
24ΑΓΟΡΑΣΤΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
25ΑΓΡΑΠΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
26ΑΘΑΝΑΣΕΚΟΥΜΑΡΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε63/23.02.2021
27ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε101η/01.07.2022
28ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΑΙΜΙΛΙΟΣΚατηγορία Ε5η//27.01.2023
29ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε2η//27.10.2023
30ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣΑΓΓΕΛΟΣΑΛΕΞΙΟΣΚατηγορία Ε68η/26.04.2021
31ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΕΛΕΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε10η//05.05.2023
32ΑΚΡΙΒΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΗΡΑΚΛΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
33ΑΚΡΙΤΙΔΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
34ΑΛΑΤΖΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
35ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε28η Έκτακτη/02.07.2021
36ΑΛΕΞΑΘΕΟΔΩΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
37ΑΛΕΞΙΟΥΕΛΕΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
38ΑΛΕΞΙΟΥΦΩΤΕΙΝΗΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΚατηγορία Ε52/23.10.2020
39ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε11η/26.07.2022
40ΑΜΕΤΟΓΛΟΥΓΚΙΟΥΛΑΝΤΖΕΛΑΕΤΙΝΚατηγορία Ε101η/01.07.2022
41ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣΣΩΤΗΡΙΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
42ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Α
43ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΣΤΑΜΑΤΙΝΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε63/23.02.2021
44ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΕΛΕΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε1η//22.09.2023
45ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε11η//09.06.2023
46ΑΝΔΡΕΟΥΑΝΤΩΝΗΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΚατηγορία Γ
47ΑΝΔΡΕΟΥΓΕΩΡΓΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Α
48ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣΑΝΔΡΕΑΣΚατηγορία Α
49ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
50ΑΝΔΡΟΝΟΓΛΟΥΧΡΥΣΑΝΘΗΘΕΟΔΩΡΟΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
51ΑΝΕΣΙΑΔΟΥΣΟΦΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
52ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε2η//27.10.2023
53ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
54ΑΠΑΤΖΙΑΔΟΥΒΙΚΤΩΡΙΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
55ΑΠΙΣΤΟΥΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε52/23.10.2020
56ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
57ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΖΩΗΤΑΞΙΑΡΧΗΣΚατηγορία Ε2η ΕΚΤΑΚΤΗ//08.08.2023
58ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΕΥΘΑΛΙΑΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
59ΑΡΒΑΝΙΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΝΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
60ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΑΓΑΘΗΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
61ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
62ΑΡΓΥΡΙΟΥΑΝΤΙΟΠΗΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε1η//22.09.2023
63ΑΡΓΥΡΙΟΥΜΑΡΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Γ
64ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΚατηγορία Ε101η/01.07.2022
65ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥΞΕΝΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
66ΑΡΟΥΚΑΤΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε5η//27.01.2023
67ΑΡΤΕΜΗΕΙΡΗΝΗΑΒΡΑΑΜΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
68ΑΡΧΟΝΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε1η//22.09.2023
69ΑΣΒΕΣΤΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΚατηγορία Ε28η Έκτακτη/02.07.2021
70ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
71ΑΣΦΗΕΥΘΥΜΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
72ΑΤΖΙΝΑΕΛΕΝΗΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
73ΑΤΣΑΒΕΣΤΑΜΑΤΙΚΗ-ΜΑΡΙΑΓΡΗΓΟΡΙΟΣΚατηγορία Ε2η//27.10.2023
74ΑΥΓΕΡΙΝΟΣΕΥΓΕΝΙΟΣΚατηγορία Α
75ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥΣΟΦΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε101η/01.07.2022
76ΒΑΔΑΣΗΧΡΙΣΤΙΝΑΠΑΣΧΑΛΗΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
77ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΒΑΙΟΣΚατηγορία Ε11η/26.07.2022
78ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥΖΩΓΡΑΦΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
79ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣΤΕΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε85/25.11.2021
80ΒΑΣΙΛΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΤΕΛΗΣΚατηγορία Ε2η//27.10.2023
81ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣΤΑΣΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
82ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΗΛΙΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
83ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΜΑΡΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΚατηγορία Ε97η/23.05.2022
84ΒΑΣΙΛΕΡΗΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
85ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε11η//09.06.2023
86ΒΑΣΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Α
87ΒΑΣΙΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
88ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
89ΒΕΙΚΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΠΑΥΛΟΣΚατηγορία Ε91η/02.03.2022
90ΒΕΛΕΝΗΘΕΜΙΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
91ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κατηγορία Ε45/09.07.2020
92ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΜΙΧΑΗΛΚατηγορία Ε91η/02.03.2022
93ΒΕΡΒΕΡΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΗΡΑΚΛΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
94ΒΙΔΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
95ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΚατηγορία Ε11η/09.06.2023
96ΒΙΤΣΙΛΑΚΗΧΡΥΣΗΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Α
97ΒΛΑΣΣΗΕΙΡΗΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣΚατηγορία Ε95η/11.04.2022
98ΒΛΑΧΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
99ΒΛΑΧΟΣΚΟΣΜΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε68η/26.04.2021
100ΒΛΑΧΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
101ΒΛΑΧΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε1η/20.09.2022
102ΒΛΑΧΟΥΜΙΧΑΕΛΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε5η//27.01.2023
103ΒΛΑΧΟΥΡΟΖΑΓΕΡΑΣΙΜΟΣΚατηγορία Ε34/Έκτακτη 14.12.2021
104ΒΛΕΤΣΑΜΑΡΣΙΑΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
105ΒΟΛΟΝΑΚΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε93η/23.03.2022
106ΒΟΜΒΟΓΙΑΝΝΗΧΡΥΣΗΑΝΔΡΕΑΣΚατηγορία Ε82/18.10.2021
107ΒΟΣΙΝΑΚΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΚατηγορία Α
108ΒΟΣΚΑΚΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚατηγορία Ε49/16.09.2020
109ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΑΝΝΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
110ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Α
111ΒΟΥΔΡΙΣΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε82/18.10.2021
112ΒΟΥΛΤΣΙΔΗΣΠΑΝΤΕΛΗΣΘΩΜΑΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
113ΒΟΥΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε101η/01.07.2022
114ΒΡΑΚΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
115ΒΡΑΚΑΣΣΠΥΡΙΔΩΝΠΑΝΤΕΛΗΣΚατηγορία Ε34/Έκτακτη 14.12.2021
116ΒΡΑΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΚατηγορία Α
117ΒΡΑΤΣΑΛΗΝΕΦΕΛΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚατηγορία Ε45/09.07.2020
118ΒΡΑΤΣΑΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΚατηγορία Α
119ΒΡΑΤΣΑΛΗΣ-ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣΑΝΤΩΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε1η/20.09.2022
120ΒΡΥΖΑ ΓΙΑΒΑΣΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΜΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
121ΓΑΒΑΛΑΜΑΡΙΑΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
122ΓΑΓΑΝΗΣΠΕΤΡΟΣΚατηγορία Α
123ΓΑΛΑΝΗΣΟΦΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
124ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
125ΓΕΜΕΛΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΣΤΥΛΙΑΝΟΣΚατηγορία Ε4η//16.12.2022
126ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
127ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΧΑΡΙΚΛΕΙΑΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε2η ΕΚΤΑΚΤΗ//08.08.2023
128ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΜΑΡΙΑΣΤΑΥΡΟΣΚατηγορία Ε89η/31.01.2022
129ΓΕΩΡΓΙΟΥΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΝΔΡΕΑΣ Κατηγορία Ε49/16.09.2020
130ΓΕΩΡΓΙΟΥΕΥΘΥΜΙΟΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝΣΤΑΥΡΟΣΚατηγορία Ε4η//16.12.2022
131ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΚΥΡΙΑΚΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
132ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
133ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΚατηγορία Α
134ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΛΕΑΝΔΡΟΣΚατηγορία Α
135ΓΙΑΓΚΙΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΚατηγορία Α
136ΓΙΑΚΟΥΜΗΕΥΤΥΧΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε68η/26.04.2021
137ΓΙΑΝΝΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
138ΓΙΑΝΝΕΛΟΣΑΧΙΛΛΕΑΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
139ΓΙΑΝΝΕΛΟΥΦΑΙΔΡΑΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
140ΓΙΑΝΝΕΛΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΚΛΕΟΜΕΝΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
141ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣΘΩΜΑΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
142ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΘΕΟΔΩΡΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
143ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΝΔΡΕΑΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
144ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
145ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
146ΓΙΟΥΜΟΥΚΗΜΑΡΙΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
147ΓΙΩΤΗΣΘΕΟΦΑΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
148ΓΚΑΓΚΑΛΝΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΧΙΛΛΕΑΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
149ΓΚΑΛΕΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ Κατηγορία Ε45/09.07.2020
150ΓΚΑΝΑΣΝΙΚΗΤΑΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε97η/23.05.2022
151ΓΚΑΡΑΝΗΣΑΝΔΡΕΑΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
152ΓΚΑΣΟΥΚΑΜΑΡΙΑΑΝΤΩΝΙΟΣΚατηγορία Α
153ΓΚΑΤΖΙΩΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
154ΓΚΕΓΚΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
155ΓΚΙΑΛΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΚατηγορία Α
156ΓΚΙΟΚΑΤΕΡΨΙΧΟΡΗΜΕΛΕΤΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
157ΓΚΙΟΥΛΕΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
158ΓΚΙΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Κατηγορία Ε2η//27.10.2023
159ΓΚΙΩΝΗΜΑΡΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
160ΓΚΟΛΕΜΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΕΥΓΕΝΙΑΙΩΑΝΝΗΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
161ΓΚΟΡΟΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
162ΓΚΟΡΟΓΙΑΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε5η//26.01.2024
163ΓΚΟΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΛΕΩΝΙΔΑΣΚατηγορία Ε2η//27.10.2023
164ΓΚΟΤΣΙΝΑΣΑΝΤΩΝΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε52/23.10.2020
165ΓΛΑΒΕΛΗΝΙΚΗΓεώργιοςΚατηγορία Α
166ΓΛΕΝΤΗΔΗΜΗΤΡΑΑΧΙΛΛΕΑΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
167ΓΛΗΝΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
168ΓΟΥΒΙΑΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΚατηγορία Α
169ΓΟΥΛΑΑΛΕΞΑΝΔΡΑΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
170ΓΟΥΛΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
171ΓΟΥΡΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
172ΓΟΥΣΙΟΥΑΝΘΗΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε93η/23.03.2022
173ΓΡΑΜΨΑΣΛΑΜΠΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
174ΓΡΑΨΑΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣΜΙΧΑΗΛΚατηγορία Ε55/26.11.2020
175ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΜΙΧΑΗΛΚατηγορία Ε5η//27.01.2023
176ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε101η/01.07.2022
177ΓΡΗΓΟΡΙΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Α
178ΓΡΗΓΟΡΙΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Α
179ΔΑΒΑΚΗΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΚατηγορία Ε60/28.01.2021
180ΔΑΒΑΛΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
181ΔΑΚΡΟΤΣΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΑΡΚΟΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
182ΔΑΛΑΒΟΥΡΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε2η ΕΚΤΑΚΤΗ//08.08.2023
183ΔΑΜΑΛΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
184ΔΑΜΙΑΝΟΣΠΕΤΡΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
185ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΑΡΓΥΡΩΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
186ΔΑΝΔΙΝΗΖΑΦΕΙΡΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
187ΔΑΡΡΑΜΑΡΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Α
188ΔΕΒΕΤΖΙΔΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
189ΔΕΔΕΓΕΩΡΓΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
190ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΙΟΥΙΩΑΝΝΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚατηγορία Ε45/09.07.2020
191ΔΕΛΗΜΑΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΔΡΕΑΣΚατηγορία Ε4η/15.12.2023
192ΔΕΛΛΑΒΕΡΟΝΙΚΗΜΑΡΚΟΣΚατηγορία Ε3η//23.11.2023
193ΔΕΜΕΡΤΖΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΤΑΥΡΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
194ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΓΕΩΡΓΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε101η/01.07.2022
195ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗΚατηγορία Ε
196ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Β
197ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΚΑΛΛΙΟΠΗΘΩΜΑΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
198ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥΑΘΗΝΑΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
199ΔΗΣΟΥΓΕΩΡΓΙΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
200ΔΙΑΚΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε10η//05.05.2023
201ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣΜΙΧΑΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
202ΔΙΑΚΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΧΡΥΣΑΝΘΟΣΚατηγορία Ε95η/11.04.2022
203ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
204ΔΟΒΑΕΥΑΝΘΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Α
205ΔΟΛΟΓΛΟΥΜΑΡΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε97η/23.05.2022
206ΔΟΥΛΗΕΥΤΥΧΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
207ΔΟΥΜΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΘΕΟΔΩΡΟΣΚατηγορία Γ
208ΔΟΥΜΑΣΘΩΜΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
209ΔΟΥΡΓΚΟΥΝΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
210ΔΟΥΡΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
211ΔΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε89η/31.01.2022
212ΔρίγκαςΑθανάσιος Κατηγορία Β
213ΔΡΟΓΟΥΤΗΓΕΩΡΓΙΑΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε1η/20.09.2022
214ΔρόσοςΔημήτρηςΚατηγορία Α
215ΕΚΙΖΙΔΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
216ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥΣΟΦΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
217ΕΛΛΗΝΑΣΕΒΑΣΤΗ-ΕΙΡΗΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
218ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
219ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΖΑΙΝΤΟΥΔΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΠΟΣΤΟΛΟΣΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
220ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥΕΥΡΙΔΙΚΗΛΕΩΝΙΔΑΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
221ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Α
222ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΗΛΙΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Α
223ΕΥΘΥΜΙΟΥΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
224ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥΜΑΡΙΑ-ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Α
225ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥΣΟΦΙΑΘΕΟΔΩΡΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
226ΕΥΦΗΜΙΑΤΣΙΑΡΤΣΙΑΡΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε28η Έκτακτη/02.07.2021
227ΖΑΓΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
228ΖΑΡΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε52/23.10.2020
229ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥΠΑΡΘΕΝΑΖΑΦΕΙΡΙΟΣΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
230ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗΔΙΟΝΥΣΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
231ΖΑΦΕΙΡΩΑΡΑΜΠΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε89η/31.01.2022
232ΖΑΦΡΑΝΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
233ΖΑΧΑΡΗΣΘΩΜΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κατηγορία Ε5η//27.01.2023
234ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗZΑΧΑΡΙΑΣΚατηγορία Ε91η/02.03.2022
235ΖΕΝΕΛΗΣΠΕΤΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε2η ΕΚΤΑΚΤΗ//08.08.2023
236ΖΕΡΒΑΕΙΡΗΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε12η//27.06.2023
237ΖΗΜΙΛΙΑΓΚΟΥΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΛΕΞΙΟΣ Κατηγορία Ε49/16.09.2020
238ΖΗΣΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Α
239ΖΗΣΗΣΣΙΔΕΡΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε63/23.02.2021
240ΖΙΩΓΑΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Α
241ΖΟΥΜΠΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΘΩΜΑΣΚατηγορία Ε63/23.02.2021
242ΖουμπούληΜαρίαΚατηγορία Α
243ΖΟΥΝΤΑΣΤΕΛΛΑΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΚατηγορία Α
244ΖΥΓΟΥΛΗΣΦΩΤΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
245ΖΥΓΟΥΡΑΣΕΥΘΥΜΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε2η ΕΚΤΑΚΤΗ//08.08.2023
246ΖΩΓΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε89η/31.01.2022
247ΖΩΓΡΑΦΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΕΡΜΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε6η//17.02.2023
248ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥΙΦΙΓΕΝΕΙΑΚατηγορία Α
249ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΑΓΓΕΛΙΚΗΗΛΙΑΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
250ΘΑΝΑΣΑΡΑΑΘΗΝΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε11η//09.06.2023
251ΘΑΝΟΥΟΛΓΑΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
252ΘΕΑΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
253ΘΕΜΕΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΥΛΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
254ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΑΡΑΒΟΣΙΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣΚατηγορία Ε5η//27.01.2023
255ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κατηγορία Ε45/09.07.2020
256ΙΒΑΣΙΝΑΕΛΕΝΗΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒΚατηγορία Ε55/26.11.2020
257ΙΝΤΖΕΠΟΛΥΞΕΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
258ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥΣΗΜΕΛΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
259ΙΩΑΝΝΙΔΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε101η/01.07.2022
260ΚΑΒΑΚΛΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΚατηγορία Α
261ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΥΕΡΓΙΝΑΚατηγορία Α
262ΚΑΒΑΡΝΟΥΜΑΡΙΑ ΣΤΕΡΓΟΣΚατηγορία Ε52/23.10.2020
263ΚΑΒΑΣΑΛΗΣΠΕΤΡΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣΚατηγορία Α
264ΚΑΒΑΣΙΛΑΡΑΦΑΗΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΝΙΚΗΤΑΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
265ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Α
266ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Α
267ΚΑΓΙΑΡΑΣΗΛΙΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε11η/26.07.2022
268ΚΑΔΕΝΑΚΑΤΕΡΙΝΑΣΠΥΡΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
269ΚΑΔΡΕΦΗΑΘΑΝΑΣΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε7η//09.03.2023
270ΚΑΖΟΥΛΛΗΒΑΣΙΛΕΙΑΚατηγορία Α
271ΚΑΖΟΥΛΛΗΕΛΕΝΗΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΖΟΥΛΛΗΣΚατηγορία Ε5η//27.01.2023
272ΚΑΙΛΗ ΧΑΣΑΝ ΝΟΥΡΗ Κατηγορία Α
273ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑΣΧΡΗΣΤΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΚατηγορία Ε60/28.01.2021
274ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
275ΚΑΛΕΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κατηγορία Ε5η//27.01.2023
276ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Α
277ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΚατηγορία Α
278ΚΑΛΜΑΝΤΗΑΣΗΜΙΝΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε101η/01.07.2022
279ΚΑΛΟΒΡΕΚΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
280ΚΑΛΟΓΕΡΑΕΥΤΥΧΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
281ΚΑΛΟΓΗΡΟΥΣΤΑΥΡΟΥΛΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε12η//27.06.2023
282ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΜΑΡΙΑΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε11η/26.07.2022
283ΚΑΛΦΑΚΗΜΑΡΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
284ΚΑΜΠΕΡΗΜΑΡΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε68η/26.04.2021
285ΚΑΝΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Α
286ΚΑΝΑΚΙΔΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
287ΚΑΝΕΛΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
288ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΕΥΡΥΔΙΚΗ - ΜΑΡΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε11η/26.07.2022
289ΚΑΝΕΛΛΟΣΛΕΩΝΙΔΑΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε89η/31.01.2022
290ΚΑΝΛΗΣΠΑΡΑΣΧΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε8η//27.03.2023
291ΚΑΝΥΧΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
292ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
293ΚΑΠΝΙΑΡΗΣΣΤΡΑΤΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
294ΚΑΠΟΡΗΣΑΛΕΞΙΟΣΚατηγορία Α
295ΚΑΠΡΑΒΕΛΟΥΑΛΕΞΙΑΑΠΟΣΤΟΛΟΣΚατηγορία Ε97η/23.05.2022
296ΚΑΡΑΒΙΑΠΗΓΗΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε2η//27.10.2023
297ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΕΛΕΝΗ-ΜΙΧΑΛΙΤΣΑΠΑΝΤΕΛΗΣΚατηγορία Ε2η ΕΚΤΑΚΤΗ//08.08.2023
298ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Κατηγορία Ε45/09.07.2020
299ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε91η/02.03.2022
300ΚΑΡΑΔΗΜΑΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
301ΚΑΡΑΔΗΜΟΥΕΙΡΗΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
302ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΕΥΘΑΛΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
303ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑΑΝΤΩΝΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
304ΚΑΡΑΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
305ΚΑΡΑΜΑΝΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΚατηγορία Ε63/23.02.2021
306ΚΑΡΑΜΑΝΗΣΠΑΝΤΕΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε7η//09.03.2023
307ΚΑΡΑΜΑΤΣΟΥΚΗΑΓΓΕΛΙΚΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
308ΚΑΡΑΜΗΝΑΣΙΓΝΑΤΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
309ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΑΓΓΕΛΙΚΗΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣΚατηγορία Ε12η//27.06.2023
310ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣΚατηγορία Α
311ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΕΙΡΗΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
312ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΖΩΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε101η/01.07.2022
313ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
314ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Α
315ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥΒΙΚΤΩΡΙΑΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε101η/01.07.2022
316ΚΑΡΑΝΤΖΟΛΑΕΛΕΝΗΚατηγορία Α
317ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Α
318ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΜΑΡΙΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
319ΚΑΡΑΠΑΝΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΚατηγορία Ε11η//09.06.2023
320ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
321ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
322ΚΑΡΑΦΑΣΟΥΛΗΔΗΜΗΤΡΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
323ΚΑΡΑΧΑΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
324ΚΑΡΒΕΛΑΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΣΤΑΥΡΟΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
325ΚαρδάμηςΚωνσταντίνος Κατηγορία Α
326ΚΑΡΟΛΙΔΟΥΣΩΤΗΡΙΑΑΝΔΡΕΑΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
327ΚΑΡΟΥΣΑΚΗΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
328ΚΑΡΥΒΑΛΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε34/Έκτακτη 14.12.2021
329ΚΑΡΥΔΑΜΑΡΙΑΠΑΡΑΣΧΟΣΚατηγορία Α
330ΚΑΡΥΔΑΚΗΣΓΙΩΡΓΟΣΛΕΩΝΙΔΑΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
331ΚΑΡΥΜΠΑΛΗΕΙΡΗΝΗΚατηγορία Α
332ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΜΑΡΙΑΧΑΡΙΛΑΟΣΚατηγορία Ε5η//27.01.2023
333ΚΑΡΥΩΤΗΡΕΒΕΚΚΑΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε2η ΕΚΤΑΚΤΗ//08.08.2023
334ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥΑΝΝΑΜΙΧΑΗΛΚατηγορία Ε55/26.11.2020
335ΚασιμάτηΑικατερίνηΚατηγορία Α
336ΚΑΣΣΙΜΗΜΑΡΙΑΔΑΥΙΔΚατηγορία Ε45/09.07.2020
337ΚΑΣΣΙΜΗΜΕΡΟΠΗΔΑΥΙΔΚατηγορία Ε68η/26.04.2021
338ΚΑΤΑΠΟΤΗΔΕΣΠΟΙΝΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Α
339Κατσαρίδου Μάρθα Κατηγορία Α
340ΚΑΤΣΑΡΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε1η//22.09.2023
341ΚΑΤΣΑΡΟΥΔΗΜΗΤΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
342ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΤΙΜΟΛΕΩΝΚατηγορία Ε79/17.09.2021
343ΚΑΤΣΙΦΗ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
344ΚΑΤΤΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
345ΚΕΚΚΑΤΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΙΧΑΗΛΚατηγορία Ε2η ΕΚΤΑΚΤΗ//08.08.2023
346ΚΕΛΕΜΟΥΡΙΔΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε68η/26.04.2021
347ΚΕΡΑΜΑΡΗΣΚΑΝΑΡΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣΚατηγορία Ε1η/20.09.2022
348ΚΕΦΑΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
349ΚΗΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
350ΚΙΖΙΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣΠΥΡΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
351ΚΛΑΔΑΚΗΜΑΡΙΑΚατηγορία Α
352ΚΛΑΔΟΓΕΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε5η//27.01.2023
353ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥΧΡΗΣΤΟΣΔΗΜΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
354ΚΛΟΥΒΑΤΟΥΔΗΜΗΤΡΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε1η/20.09.2022
355ΚΛΟΥΦΑΚΑΛΛΙΟΠΗΑΠΟΣΤΟΛΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
356ΚΛΩΝΑΡΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Α
357ΚΟΓΙΑΣΘΩΜΑΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣΚατηγορία Ε9η//07.04.2023
358ΚΟΖΑΧΡΥΣΑΝΘΗΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε68η/26.04.2021
359ΚΟΖΙΩΚΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
360ΚΟΚΚΙΝΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣΕΜΜΑΝΟΥἨΛΚατηγορία Γ
361ΚΟΚΚΙΝΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΘΩΜΑΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
362ΚοκκώνηςΓιώργοςΚατηγορία Α
363ΚΟΚΟΛΑΚΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΑΝΔΡΕΑΣΚατηγορία Α
364ΚΟΛΙΑΔΗΜΑΙΩΑΝΝΑΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
365ΚΟΛΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
366ΚΟΛΛΙΑΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΥΛΟΣΚατηγορία Ε28η Έκτακτη/02.07.2021
367ΚΟΛΟΒΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚατηγορία Ε1η/20.09.2022
368ΚΟΛΤΣΑΚΗΜΑΡΙΑΗΛΙΑΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
369ΚΟΛΩΝΙΑΔΗΜΗΤΡΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
370ΚΟΝΙΑΡΗΔΗΜΗΤΡΑΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε2η ΕΚΤΑΚΤΗ//08.08.2023
371ΚΟΝΤΗΣΑΛΕΞΙΟΣ - ΠΑΤΑΠΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Α63/23.02.2021
372ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε12η//27.06.2023
373ΚοπανάκηςΙωάννης Κατηγορία Α
374ΚΟΡΑΚΑΧΡΥΣΟΥΛΑΑΝΤΩΝΙΟΣΚατηγορία Ε2η ΕΚΤΑΚΤΗ//08.08.2023
375ΚΟΡΔΙΣΤΟΥΜΕΛΠΟΜΕΝΗΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
376ΚΟΡΟΛΗΜΑΡΙΑΗΛΙΑΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
377ΚΟΡΟΛΟΓΟΥΕΥΓΕΝΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε11η//09.06.2023
378ΚΟΡΡΕΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜΙΧΑΗΛΚατηγορία Α
379ΚΟΡΩΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΚατηγορία Α
380ΚΟΤΖΙΑΔΟΞΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε91η/02.03.2022
381ΚΟΤΣΙΝΗΣΟΦΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε2η ΕΚΤΑΚΤΗ//08.08.2023
382ΚΟΤΤΑΡΑΧΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε93η/23.03.2022
383ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΔΡΕΑΣΚατηγορία Ε11η//09.06.2023
384ΚΟΥΚΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε4η/15.12.2023
385Κουκουλογιάννης ΒασίλειοςΚατηγορία Α
386ΚΟΥΛΑΝΔΡΟΥΣΤΕΛΛΑΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
387ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΕΛΕΝΗΑΝΔΡΕΑΣΚατηγορία Ε28η Έκτακτη/02.07.2021
388ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΒΙΝΑΧΑΡΙΛΑΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
389ΚΟΥΡΟΥΤΖΑΣΧΡΗΣΤΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣΚατηγορία Α
390ΚΟΥΡΟΥΤΣΙΔΟΥΜΑΡΙΑΘΕΟΔΩΡΟΣΚατηγορία Α
391ΚΟΥΡΤΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε9η//07.04.2023
392ΚΟΥΣΟΥΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗΛΙΑΣΚατηγορία Α
393ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚατηγορία Α
394ΚΟΥΤΝΑΦΩΤΕΙΝΗΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε4η/15.12.2023
395ΚΟΥΤΡΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε1η//22.09.2023
396ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΗΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Κατηγορία Ε49/16.09.2020
397ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΗΣΕΒΑΣΜΙΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣΚατηγορία Ε89η/31.01.2022
398ΚΟΥΦΙΩΤΗΜΑΡΙΑΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
399ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣΚατηγορία Ε63/23.02.2021
400ΚΡΕΤΣΗIOANNAΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε5η//26.01.2024
401ΚΡΗΤΙΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε
402ΚΡΗΤΙΚΟΣΚΥΡΙΑΚΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚατηγορία Ε49/16.09.2020
403ΚΡΟΚΟΥΖΩΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε63/23.02.2021
404ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΑΚΗΔΙΟΝΥΣΙΑΣΤΕΦΑΝΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
405ΚΡΥΩΝΙΔΗΣΔΙΑΜΑΝΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε101η/01.07.2022
406ΚΤΙΣΤΑΚΗΣΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κατηγορία Ε2η//21.10.2022
407ΚΥΡΑΙΛΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣΚατηγορία Ε5η//27.01.2023
408ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚατηγορία Ε11η//09.06.2023
409ΚΥΡΑΤΣΟΥΙΩΑΝΝΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
410ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣΚατηγορία Ε2η ΕΚΤΑΚΤΗ//08.08.2023
411ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΑΝΝΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚατηγορία Α
412ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε9η//07.04.2023
413ΚΥΡΙΑΚΟΣΚΩΛΕΣΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
414ΚΥΡΙΑΚΟΥΝΙΚΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
415ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣΑΝΤΩΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
416ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
417ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΗΠΟΥΡΟΣΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε1η/20.09.2022
418ΚωσταγιόλαςΠέτροςΚατηγορία Α
419ΚΩΣΤΑΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚατηγορία Γ
420ΚΩΣΤΙΔΗΜΕΛΠΟΜΕΝΗΑΝΔΡΕΑΣΚατηγορία Ε11η/26.07.2022
421ΚΩΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΗΛΙΑΣΚατηγορία Α
422ΚΩΦΙΔΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
423ΛΑΒΡΑΝΟΣΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΚατηγορία Ε45/09.07.2020
424ΛΑΓΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Α
425ΛΑΓΟΥΜΑΡΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
426ΛΑΖΑΚΙΔΟΥΓΕΩΡΓΙΑΑΠΟΣΤΟΛΟΣΚατηγορία Ε34/Έκτακτη 14.12.2021
427ΛΑΖΑΡΑΚΗΦΑΝΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
428ΛΑΖΑΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
429ΛΑΖΑΡΟΥΔΗΕΛΛΗΑΣΤΕΡΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
430ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
431ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥΒΕΝΕΤΙΑ ΑΝΝΑΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
432ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥΝΙΚΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε63/23.02.2021
433ΛΑΜΠΡΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
434ΛΑΣΚΑΡΗΜΑΓΔΑΛΗΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε97η/23.05.2022
435ΛΑΦΤΣΗ ΜΑΝΟΥΣΙΔΟΥΜΑΡΙΝΑΙΓΝΑΤΙΟΣΚατηγορία Ε1η//22.09.2023
436ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΛΑΜΠΡΟΣΚατηγορία Γ
437ΛΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Κατηγορία Ε7η//09.03.2023
438ΛΕΣΓΙΔΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
439ΛΕΤΣΙΟΥΜΑΡΙΑΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε2η ΕΚΤΑΚΤΗ//08.08.2023
440ΛΕΤΤΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣΕΡΑΦΕΙΜΚατηγορία Ε1η/20.09.2022
441ΛΙΑΠΑΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
442ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΙΩΑΝΝΗΣ Κατηγορία Ε28η Έκτακτη/02.07.2021
443ΛΙΛΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε3η//23.11.2023
444ΛΙΣΓΟΥΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΘΕΟΛΟΓΟΣΚατηγορία Ε89η/31.01.2022
445ΛΙΤΣΑΜΑΡΙΑDHMHTRΚατηγορία Ε1η/20.09.2022
446ΛΟΥΚΕΡΗΑΣΠΑΣΙΑΓΕΡΑΣΙΜΟΣΚατηγορία Ε11η//09.06.2023
447ΛΟΥΚΕΡΗΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΠΑΝΑΓΗΣΚατηγορία Ε11η/26.07.2022
448ΛΟΥΚΗΣΕΥΡΙΠΙΔΗΣΚατηγορία Α
449ΛΟΥΛΑΔΕΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣΚατηγορία Γ
450ΛΟΥΝΤΖΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε5η//26.01.2024
451ΛΟΥΤΑΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε97η/23.05.2022
452ΛΥΣΣΑΡΗΣΕΥΘΥΜΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε85/25.11.2021
453ΜαγγιώροςΝικόλαοςΧριστόφοροςΚατηγορία Α
454ΜΑΚΗΚΩΣΤΟΥΛΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
455ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΤΣΑΜΠΙΚΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚατηγορία Ε45/09.07.2020
456ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΑΙΔΩΝΚατηγορία Ε45/09.07.2020
457ΜΑΛΛΙΑΡΗΣΧΡΗΣΤΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε12η//27.06.2023
458ΜΑΛΛΟΥΧΟΥΑΦΡΟΔΙΤΗΜΙΧΑΗΛΚατηγορία Ε28η Έκτακτη/02.07.2021
459ΜΑΜΑΛΑΚΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΚατηγορία Ε101η/01.07.2022
460ΜΑΝΔΑΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε11η/26.07.2022
461ΜανιαδάκηΑικατερίνη Κατηγορία Α
462ΜΑΝΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε97η/23.05.2022
463ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣΕΥΘΥΜΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε52/23.10.2020
464ΜΑΝΤΖΑΡΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
465ΜΑΝΤΖΑΡΗΣΧΡΗΣΤΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
466ΜΑΝΤΖΙΟΥΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΦΙΟΡΗΓΡΗΓΟΡΙΟΣΚατηγορία Ε97η/23.05.2022
467ΜΑΝΤΣΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε11η//09.06.2023
468ΜΑΝΩΛΑΚΟΣΠΡΟΚΟΠΗΣΗΛΙΑΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
469ΜΑΝΩΛΗΒΑΙΑΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε1η/20.09.2022
470ΜΑΝΩΛΗΓΕΩΡΓΙΑΘΩΜΑΣΚατηγορία Ε1η//22.09.2023
471ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε6η//17.02.2023
472ΜΑΞΟΥΡΑΕΛΕΝΗΣΠΥΡΙΔΩΝΚατηγορία Ε45/09.07.2020
473ΜΑΡΑΒΑΝΕΚΤΑΡΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΑΒΑΣΚατηγορία Ε12η//27.06.2023
474ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣΜΑΝΟΥΣΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚατηγορία Α
475ΜΑΡΓΕΤΑΜΑΡΙΑΣΩΤΗΡΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
476ΜΑΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚατηγορία Α
477ΜΑΡΙΝΟΣΑΝΔΡΕΑΣΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
478ΜΑΡΚΟΥΠΑΓΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑΛΟΥΚΑΣΚατηγορία Ε1η//22.09.2023
479ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΕΡΑΣΜΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε4η/15.12.2023
480ΜΑΡΜΑΝΗΦΩΤΕΙΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
481ΜΑΡΟΥΔΑΜΑΡΙΑ ΝΤΑΝΙΕΛΛΑΜΑΡΙΟΣΚατηγορία Ε4η//16.12.2022
482Μαρούδας ΛεωνίδαςΚατηγορία Α
483ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣΟΦΙΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΚατηγορία Ε2η ΕΚΤΑΚΤΗ//08.08.2023
484ΜαστοράκηςΓεώργιος Κατηγορία Α
485ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΑΣΠΑΣΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Γ
486ΜΑΣΤΡΟΘΑΝΑΣΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
487ΜΑΣΤΡΟΘΑΝΑΣΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Δ3η//23.11.2023
488ΜΑΤΙΑΚΗΒΑΣΙΛΙΚΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
489ΜΑΤΣΗΑΓΓΕΛΙΚΗΣΠΥΡΙΔΩΝΚατηγορία Ε9η//07.04.2023
490ΜΑΤΣΟΥΚΑΕΙΡΗΝΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε89η/31.01.2022
491ΜΑΥΡΗΜΑΡΙΑΚατηγορία Α
492ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΜΑΡΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
493ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣΜΙΧΑΗΛΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
494ΜΕΓΓΗΣΙΔΟΥΜΑΡΙΑΠΑΡΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
495ΜΕΛΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
496ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥΜΑΡΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Γ
497ΜΕΛΝΙΚΚΑΤΕΡΙΝΑΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡΚατηγορία Ε1η/20.09.2022
498ΜΕΝΕΜΕΝΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΒΡΑΑΜΚατηγορία Ε85/25.11.2021
499ΜΕΞΙΑΑΓΓΕΛΙΚΗΣΠΥΡΙΔΩΝΚατηγορία Ε68η/26.04.2021
500ΜΕΡΚΟΥΡΗΕΛΛΗΕΡΝΕΣΤΟΣΚατηγορία Ε63/23.02.2021
501ΜΕΤΑΛΙΔΗΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΥΑ)ΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
502ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε1η//22.09.2023
503ΜΗΛΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
504ΜητροπούλουΒασιλικήΓεώργιοςΚατηγορία Α
505ΜΗΤΣΕΑΕΛΕΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε1η/20.09.2022
506ΜΙΚΡΟΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
507ΜΙΣΙΟΥΜΑΡΙΑΝΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Α
508ΜΙΧΑΗΛΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
509ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΘΕΟΧΑΡΗΣΚατηγορία Ε28η Έκτακτη/02.07.2021
510ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥΦΩΤΕΙΝΗΘΩΜΑΣΚατηγορία Ε6η//17.02.2023
511ΜΙΧΑΛΑΡΕΑXΡΙΣΤΙΝΑΗΛΙΑΣΚατηγορία Ε89η/31.01.2022
512ΜΙΧΑΛΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε68η/26.04.2021
513ΜΙΧΕΛΗΑΝΝΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε63/23.02.2021
514ΜοίραΠολυξένη Κατηγορία Α
515ΜΟΡΦΗΚΑΛΛΙΟΠΗΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε101η/01.07.2022
516ΜΟΣΧΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε6η//17.02.2023
517ΜΟΣΧΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ Κατηγορία Ε45/09.07.2020
518ΜΟΥΖΑΚΗΜΑΡΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
519ΜΟΥΡΤΟΥΣΟΦΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
520ΜΟΥΣΕΝΑΕΛΕΝΗΚατηγορία Α
521ΜΟΥΣΤΑΚΑΣΛΟΥΚΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
522ΜΠΑΙΛΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Γ
523ΜΠΑΚΑΡΗΔΕΣΠΟΙΝΑΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
524ΜΠΑΚΑΡΗΜΑΡΙΑΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε52/23.10.2020
525ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΜΑΓΔΑΛΗΝΗΑΝΔΡΕΑΣ Κατηγορία Ε2η//21.10.2022
526ΜΠΑΚΟΛΑΛΙΖΕΤΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε7η//09.03.2023
527ΜΠΑΜΠΑΛΕΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
528ΜΠΑΡΛΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε3η//23.11.2023
529ΜΠΑΡΜΠΑΑΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑΣΠΥΡΙΔΩΝΚατηγορία Ε2η ΕΚΤΑΚΤΗ//08.08.2023
530ΜΠΑΡΜΠΑΚΗΜΑΡΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
531ΜΠΑΣΕΚΗΒΑΙ΄ΤΣΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε5η//27.01.2023
532ΜΠΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
533ΜΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κατηγορία Ε5η//26.01.2024
534ΜΠΕΚΙΑΡΗΣΜΙΧΑΗΛΚατηγορία Α
535ΜΠΕΛΛΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
536ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΒΑΣΙΛΙΚΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε97η/23.05.2022
537ΜΠΕΡΔΟΥΣΗΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
538ΜΠΙΛΑΝΑΚΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
539ΜΠΙΛΛΑΠΟΛΥΞΕΝΗΑΧΙΛΛΕΥΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
540ΜΠΙΤΣΑΚΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚατηγορία Ε49/16.09.2020
541ΜΠΟΗΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε1η//22.09.2023
542ΜΠΟΚΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε2η ΕΚΤΑΚΤΗ//08.08.2023
543ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗKΑΤΕΡΙΝΑΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
544ΜΠΟΝΙΑΤΗΣΜΑΡΑΓΔΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε8η//27.03.2023
545ΜΠΟΥΖΑΣΒΑΣΙΛΗΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
546ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΕΛΙΝΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε4η/15.12.2023
547ΜΠΟΥΝΑΑΝΔΡΟΜΑΧΗΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
548ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΑΓΓΕΛΙΚΗΔΙΟΝΥΣΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
549ΜΠΟΥΣΔΟΥΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΡΙΟΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
550ΜΠΡΑΒΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
551ΜΠΡΕΛΛΑΔΗΜΗΤΡΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
552ΜΠΡΟΥΝΤΖΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
553ΜΥΡΑΛΗΣΓΙΑΝΝΗΣΚατηγορία Α
554ΜΥΣΙΡΛΗΦΩΤΕΙΝΗΣΤΕΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε52/23.10.2020
555ΝΑΚΟΣΧΡΗΣΤΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
556ΝΑΣΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΔΡΕΑΣΚατηγορία Ε5η//27.01.2023
557ΝΕΡΑΝΤΖΗΕΥΡΥΔΙΚΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
558ΝΙΚΗΤΑΚΟΣΝΙΚΗΤΑΣΚατηγορία Α
559ΝΙΚΗΤΑΡΑΣΤΑΜΑΤΙΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
560ΝΙΚΚΟΥΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΘΩΜΑΣΚατηγορία Ε9η//07.04.2023
561ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚατηγορία Ε93η/23.03.2022
562ΝΙΚΟΛΑΟΥΕΛΕΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Α
563ΝΙΚΟΛΑΟΥΠΩΛΙΝΑΝΙΚΟΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
564ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Α
565ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
566ΝΙΩΤΑΜΑΡΙΝΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε52/23.10.2020
567ΝΟΜΙΚΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
568ΝΟΥΛΕΛΛΗΣΤΥΛΙΑΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε34/Έκτακτη 14.12.2021
569ΝΤΑΛΗΣΣΩΤΗΡΙΟΣΚατηγορία Ε
570ΝΤΑΜΑΤΗΜΑΡΙΑΗΛΙΑΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
571ΝΤΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣΠΕΤΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
572ΝΤΖΟΥΦΑΘΑΛΕΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε2η ΕΚΤΑΚΤΗ//08.08.2023
573ΝΤΙΛΙΟΥΑΡΓΥΡΟΥΛΑΚατηγορία Γ
574ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε28η Έκτακτη/02.07.2021
575ΝΤΟΒΑΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
576ΝΤΟΥΜΗΜΑΡΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Α
577ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
578ΞΑΝΘΟΥΛΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΚΛΕΟΜΕΝΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
579ΞΕΝΑΚΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
580ΞΥΔΙΑΣΗΛΙΑΣΚατηγορία Α
581ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥΜΑΡΙΑΝΘΗΣΠΥΡΙΔΩΝΚατηγορία Α
582ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥΜΥΡΤΩΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
583ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΑΝΔΡΕΑΣΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε63/23.02.2021
584ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
585ΟΙΚΟΥΤΑ ΜΑΖΖΑΠΑΤΡΙΣΙΑΡΟΜΠΑΕΡΤΟ ΜΑΖΖΑΚατηγορία Ε60/28.01.2021
586ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣΝΙΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
587ΟΥΑΣΙΤΣΑ (LASICA)ΙΛΟΝΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ILONA-ELEFTERYJA)ΜΠΡΟΝΙΣΟΥΑΒΚατηγορία Ε63/23.02.2021
588ΠΑΓΓΕΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε1η//22.09.2023
589ΠΑΓΩΝΗΜΙΧΑΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
590ΠΑΓΩΝΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΙΩΑΝΝΗΣ Κατηγορία Ε45/09.07.2020
591ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥΑΘΑΝΑΣΙΟΣΣΤΑΥΡΟΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
592ΠΑΚΛΑΤΖΟΓΛΟΥΣΟΦΙΑΒΙΚΤΩΡΚατηγορία Ε45/09.07.2020
593ΠΑΛΑΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κατηγορία Ε45/09.07.2020
594ΠΑΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κατηγορία Ε45/09.07.2020
595ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥΑΡΧΟΝΤΙΑ ΜΥΡΤΩΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε82/18.10.2021
596ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κατηγορία Ε5η//26.01.2024
597ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
598ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑΣΤΑΥΡΟΣΚατηγορία Ε10η//05.05.2023
599ΠΑΝΕΛΟΥΕΥΠΡΑΞΙΑ-ΜΑΡΙΑΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝΕΛΟΣΚατηγορία Ε2η/21.10.2022
600ΠΑΝΟΥΑΡΤΕΜΗΣΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε91η/02.03.2022
601ΠΑΞΙΝΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
602ΠΑΞΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΤΡΥΦΩΝΚατηγορία Ε45/09.07.2020
603ΠΑΠΑΑΝΔΡΙΑΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
604ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΣΦΙΛΙΠΠΟΣΚατηγορία Α
605ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥΓΙΑΝΝΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
606ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣΕΥΘΥΜΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
607ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Α
608ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΜΑΡΙΝΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε12η//27.06.2023
609ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΣΤΑΜΑΤΙΑΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
610ΠΑΠΑΔΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΛΕΩΝΙΔΑΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
611ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛΕΛΠΙΔΑΕΥΡΙΠΙΔΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
612ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛΜΑΡΙΑΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε
613ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚατηγορία Ε28η Έκτακτη/02.07.2021
614ΠΑΠΑΔΑΤΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε11η//09.06.2023
615ΠΑΠΑΔΑΤΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
616ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΥΛΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
617ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣΚατηγορία Ε68η/26.04.2021
618ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΟΥΛΑΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
619ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΣΟΦΟΚΛΗΣΤΕΛΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
620ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΙΜΟΣΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
621ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΓΡΗΓΟΡΙΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
622ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΓΕΩΡΓΙΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΚατηγορία Α93η/23.03.2022
623ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΚΥΡΙΑΚΗΠΑΥΛΟΣΚατηγορία Ε68η/26.04.2021
624ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥΜΑΡΙΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΚατηγορία Ε28η Έκτακτη/02.07.2021
625ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥΜΑΓΔΑΛΗΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε101η/01.07.2022
626ΠΑΠΑΗΛΙΑΘΕΟΠΟΥΛΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε1η//22.09.2023
627ΠαπαηλιούΧριστίνα Κατηγορία Α
628ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣΚατηγορία Ε85/25.11.2021
629ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΟΥΡΤΔΩΡΟΘΕΑΣΠΥΡΙΔΩΝΚατηγορία Ε89η/31.01.2022
630ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥΑΝΔΡΕΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Α
631ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥΗΛΙΑΝΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
632ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε5η//27.01.2023
633ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣΤΕΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
634ΠΑΠΑΜΕΝΤΖΕΛΟΥΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
635ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΝΤΕΛΗΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
636ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
637ΠΑΠΑΝΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε
638ΠΑΠΑΝΗΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Α
639ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥNIKOΛΑΟΣΚΙΜΩΝΚατηγορία Ε91η/02.03.2022
640ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΣΟΦΙΑΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε6η//17.02.2023
641ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΣΠΥΡΙΔΩΝΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
642ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΧΡΗΣΤΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
643ΠΑΠΑΣΑΛΟΥΡΟΣΑΝΔΡΕΑΣΦΩΤΙΟΣΚατηγορία Α
644ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΛΕΩΝΙΔΑΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
645ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε4η/15.12.2023
646ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣΔΗΜΗΤΡΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε97η/23.05.2022
647ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΛΟΥΚΑΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
648ΠΑΠΟΥΤΣΗΧΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
649ΠΑΠΠΑΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κατηγορία Ε79/17.09.2021
650ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΔΡΕΑΣΚατηγορία Ε7η//09.03.2023
651ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΓΓΕΛΟΣΚατηγορία Ε34/Έκτακτη 14.12.2021
652ΠΑΡΑΣΧΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
653ΠΑΣΤΑΡΜΑΤΖΗΙΩΑΝΝΑΒΥΡΩΝΚατηγορία Ε2η ΕΚΤΑΚΤΗ//08.08.2023
654ΠάστοςΗλίαςΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΚατηγορία Γ
655ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΥΙΩΑΝΝΑΠΑΣΧΟΣΚατηγορία Ε95η/11.04.2022
656ΠΑΤΙΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε85/25.11.2021
657ΠΑΤΣΕΑΕΙΡΗΝΗΜΙΧΑΗΛΚατηγορία Ε28η Έκτακτη/02.07.2021
658ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑΑΝΔΡΟΜΑΧΗΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
659ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣΑΣΤΕΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
660ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
661ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
662ΠΑΥΛΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
663ΠΕΙΤΖΙΚΑΕΙΡΗΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
664ΠΕΠΕΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
665ΠερακάκηςΕμμανουήλ Κατηγορία Α
666ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε10η//05.05.2023
667ΠΕΡΙΜΕΝΗΣΚΥΡΙΑΚΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε34/Έκτακτη 14.12.2021
668ΠΕΡΡΕΑΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΕΛΕΝΗΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
669ΠΕΤΡΟΥΜΑΡΙΝΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
670ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣΗΛΙΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε52/23.10.2020
671ΠΙΛΑΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε1η//22.09.2023
672ΠΙΣΣΑΡΑΚΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΘΕΟΔΩΡΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
673ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΑΝΔΡΕΑΣΚατηγορία Ε10η//05.05.2023
674ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣΣΤΑΥΡΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΚατηγορία Ε63/23.02.2021
675ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
676ΠΛΑΣΤΡΑΣΣΤΕΦΑΝΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
677ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣΚατηγορία Ε5η//27.01.2023
678ΠΛΑΤΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
679ΠΛΕΞΟΥΣΑΚΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΚατηγορία Ε89η/31.01.2022
680ΠΛΕΣΣΑΕΛΕΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε89η/31.01.2022
681ΠΛΕΥΡΑΕΛΕΝΗΑΠΟΣΤΟΛΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
682ΠΛΙΑΚΑΣΘΩΜΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε68η/26.04.2021
683ΠΛΙΟΓΚΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Α
684ΠΟΔΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΑΝΤΩΝΗΣΚατηγορία Ε63/23.02.2021
685ΠΟΘΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε85/25.11.2021
686ΠΟΛΕΜΙΚΟΥΑΝΝΑ ΝΙΚΗΤΑΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
687ΠΟΛΙΤΗΡΩΜΑΛΕΑΜΙΛΤΙΑΔΗΣΚατηγορία Ε1η/20.09.2022
688ΠΟΛΥΔΩΡΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
689ΠΟΛΥΔΩΡΟΥΕΛΕΝΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
690ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥΧΡΥΣΟΥΛΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε11η/26.07.2022
691ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
692ΠΟΝΤΙΚΗOΛΥΜΠΙΑ - ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κατηγορία Ε58/16.12.2020
693ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΜΑΡΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε52/23.10.2020
694ΠΟΤΗΡΙΑΔΟΥΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
695ΠΟΥΛΑΚΗΙΟΥΛΙΑΜΙΧΑΗΛΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
696ΠΟΥΛΑΚΗΠΑΝΩΡΑΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Α
697ΠΟΥΛΙΟΣΕΥΘΥΜΙΟΣΚατηγορία Α
698ΠΟΥΛΙΟΣΘΩΜΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
699ΠΟΥΣΙΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε2η//27.10.2023
700ΠΡΑΒΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
701ΠΡΕΜΕΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΚατηγορία Ε82/18.10.2021
702ΠΡΕΜΤΟΥΚΥΡΙΑΚΗΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε1η//22.09.2023
703ΠΡΙΟΒΟΛΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
704ΠΡΟΦΗΑΓΓΕΛΙΚΗΘΩΜΑΣΚατηγορία Ε2η ΕΚΤΑΚΤΗ//08.08.2023
705ΠΡΩΙΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΚατηγορία Α
706ΡΑΛΛΙΔΗΑΦΡΟΔΙΤΗΛΟΥΚΙΑΝΟΣ Κατηγορία Ε1η/ΕΚΤΑΚΤΗ/24.05.2023
707ΡΑΠΤΗΒΑΣΙΛΙΚΗΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
708ΡΑΠΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Α
709ΡΑΧΑΝΙΩΤΗΕΛΕΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
710ΡΕΜΟΥΝΔΟΥΔΗΜΗΤΡΑΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
711ΡΕΝΤΖΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε93η/23.03.2022
712ΡΕΠΠΑΓΛΥΚΕΡΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κατηγορία Ε45/09.07.2020
713ΡΕΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
714ΡΗΓΑΚΗΑΓΓΕΛΙΚΗΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε2η ΕΚΤΑΚΤΗ//08.08.2023
715ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥΕΙΡΗΝΗΚατηγορία Α
716ΡΙΓΚΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε52/23.10.2020
717ΡΙΖΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
718ΡΙΖΟΥΕΥΤΕΡΠΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
719ΡΟΔΙΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΘΩΜΑΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
720ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣΜΙΧΑΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Α
721ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥΑΡΤΕΜΙΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
722ΡΟΥΜΠΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
723ΡΟΥΣΑΚΗΦΕΒΡΩΝΙΑΘΕΟΚΛΗΤΟΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
724ΡΟΥΣΑΚΗΣΘΕΟΧΑΡΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
725ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗΔΗΜΗΤΡΗΣΚατηγορία Ε1η/ΕΚΤΑΚΤΗ/24.05.2023
726ΡΟΥΣΟΥΣΟΦΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε2η ΕΚΤΑΚΤΗ//08.08.2023
727ΣΑΓΡΕΔΟΣΟΔΥΣΣΕΥΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε28η Έκτακτη/02.07.2021
728ΣΑΚΑΒΑΡΑΟΛΓΑΑΔΡΙΑΝΟΣΚατηγορία Ε4η/15.12.2023
729ΣΑΚΟΥΛΑΑΓΓΕΛΙΚΗΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣΚατηγορία Ε52/23.10.2020
730ΣΑΛΑΠΑΤΑ ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΚατηγορία Ε28η Έκτακτη/02.07.2021
731ΣΑΛΠΑΣΑΡΑΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
732ΣΑΜΠΑΝΙΚΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Α
733ΣΑΝΤΗΑΓΓΕΛΙΚΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
734ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
735ΣΑΡΑΝΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΑΡΓΥΡΟΣΚατηγορία Ε2η ΕΚΤΑΚΤΗ//08.08.2023
736ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΔΗΜΗΤΡΑΣΠΥΡΙΔΩΝΚατηγορία Ε91η/02.03.2022
737ΣΑΡΟΥΚΟΥΑΝΝΑΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε10η//05.05.2023
738ΣΑΡΡΗ ΧΑΣΑΝΝΤΕΝΙΖΝΙΧΑΤΚατηγορία Ε3η//23.11.2023
739ΣΑΧΠΑΖΗΙΦΙΓΕΝΕΙΑΗΛΙΑΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
740ΣειραγάκηςΕμμανουήλΚατηγορία Α
741ΣΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
742ΣΙΔΕΡΗΜΑΡΙΑΝΘΗΜΑΡΙΝΟΣ Κατηγορία Ε45/09.07.2020
743ΣΙΔΗΡΟΦΑΓΗΣΦΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε6η//17.02.2023
744ΣΙΛΙΑΦΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
745ΣΙΟΥΤΗΖΩΗΣΩΚΡΑΤΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
746ΣΙΤΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΥΛΟΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
747ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΔΕΣΠΟΙΝΑΜΙΧΑΗΛΚατηγορία Ε82/18.10.2021
748ΣΚΑΡΑΚΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε2η ΕΚΤΑΚΤΗ//08.08.2023
749ΣΚΕΝΤΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚατηγορία Ε1η/20.09.2022
750ΣΚΙΑΝΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚατηγορία Α
751ΣΚΟΠΕΤΕΑΣΙΩΑΝΝΗΣΣΤΑΥΡΟΣΚατηγορία Α
752ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΜΑΡΙΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚατηγορία Ε45/09.07.2020
753ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΚατηγορία Α
754ΣΚΟΥΛΤΣΟΣΣΟΦΟΚΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε4η//16.12.2022
755ΣκούρτουΕλένηΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
756ΣΚΟΥΤΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Α
757ΣΟΥΛΙΩΤΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΘΕΟΔΩΣΗΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
758ΣΟΦΟΣΑΛΙΒΙΖΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΚατηγορία Α
759ΣΟΦΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
760ΣΟΦΟΥ ΛΟΥΑΝΑ ΜΕΝΤΕΑ ΑΛΙΒΙΖΟΣΚατηγορία Ε68η/26.04.2021
761ΣΠΑΝΟΣΓΙΩΡΓΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε91η/02.03.2022
762ΣΠΑΝΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
763ΣΠΗΛΙΩΤΗΣΞΕΝΟΦΩΝΡΗΓΑΣΚατηγορία Ε1η//22.09.2023
764ΣΠΥΡΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
765ΣΠΥΡΟΥΣΠΥΡΟΣΠΕΤΡΟΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
766ΣΠΥΡΟΥΣΤΥΛΙΑΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
767ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗΑΡΓΥΡΩ - ΜΑΡΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε2η ΕΚΤΑΚΤΗ//08.08.2023
768ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥΙΩΑΝΝΑΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
769ΣΤΑΜΑΤΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣΩΤΗΡΙΟΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
770ΣΤΑΜΑΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
771ΣΤΑΜΑΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε89η/31.01.2022
772ΣΤΑΜΑΤΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Α
773ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
774ΣΤΑΜΑΤΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε34/Έκτακτη 14.12.2021
775ΣΤΑΥΡΑΚΗΣΜΟΔΕΣΤΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚατηγορία Α
776ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣΑΡΓΥΡΙΟΣΚατηγορία Α
777ΣΤΑΥΡΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΚατηγορία Ε6η//17.02.2023
778ΣΤΑΦΙΔΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΥΡΥΒΙΑΔΗΣΚατηγορία Ε68η/26.04.2021
779ΣτέργιοςΑθιανόςΑθανάσιοςΚατηγορία Α
780ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΗΒΑΣΙΛΙΚΗΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε52/23.10.2020
781ΣΤΟΥΜΠΟΥΕΙΡΗΝΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΟΥΜΠΟΣΚατηγορία Ε52/23.10.2020
782ΣΤΥΛΙΑΝΗΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε91η/02.03.2022
783ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΒΑΡΒΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
784ΣΤΥΛΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
785ΣΥΚΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
786ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Α
787ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗΑΡΓΥΡΩΜΙΧΑΗΛΚατηγορία Ε49/16.09.2020
788ΣΥΝΑΝΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
789ΣΥΡΓΙΑΝΝΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
790ΣΥΡΙΑΝΙΔΗΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
791ΣΦΑΚΙΑΝΟΥΜΑΡΙΑΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
792ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣΜΙΧΑΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
793ΤΑΓΑΡΟΥΛΙΑΣΘΕΟΔΩΡΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε1η/ΕΚΤΑΚΤΗ/24.05.2023
794ΤΑΓΚΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΚατηγορία Ε11η/26.07.2022
795ΤΑΚΕΤΖΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
796ΤΑΜΠΑΡΑΒΑΙΑΜΙΧΑΗΛΚατηγορία Ε11η//09.06.2023
797ΤΑΝΟΣΗΛΙΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
798ΤΑΞΕΙΔΗΑΝΝΑΕΥΣΤΑΘΙΟΣΚατηγορία Ε2η//27.10.2023
799ΤΑΟΥΣΑΝΗΣΧΡΗΣΤΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
800ΤΑΡΑΝΗΣΧΡΗΣΤΟΣΙΓΝΑΤΙΟΣΚατηγορία Ε2η//21.10.2022
801ΤΑΤΣΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
802ΤΑΥΡΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
803ΤΑΨΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΚατηγορία Γ
804ΤΕΓΟΣΦΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
805ΤΕΓΟΥΙΩΑΝΝΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε52/23.10.2020
806ΤΖΑΝΕΤΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε4η/15.12.2023
807ΤΖΗΜΟΡΩΤΑΒΑΡΒΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε5η//26.01.2024
808ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥΑΠΟΣΤΟΛΙΑΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
809ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥΕΥΡΥΔΙΚΗΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
810ΤΖΟΡΤΖΟΓΛΟΥΦΙΛΙΠΠΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε28η Έκτακτη/02.07.2021
811ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΑΣΜΑΝΩΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε82/18.10.2021
812ΤΖΩΡΑΚΗΟΥΡΑΝΙΑΑΣΤΡΙΝΟΣΚατηγορία Α
813ΤΗΛΙΑΚΟΥΧΡΥΣΑΝΘΗΣΤΕΦΑΝΟΣΚατηγορία Γ
814ΤΙΓΚΑΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
815ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Α
816ΤΟΥΛΟΥΠΗΣΘΑΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
817ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Α
818ΤΡΑΓΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
819ΤΡΑΚΑΜΑΡΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε52/23.10.2020
820ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΕΥΠΡΑΞΙΑΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΚατηγορία Ε2η ΕΚΤΑΚΤΗ//08.08.2023
821ΤΡΙΑΝΤΗΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣΩΤΗΡΙΟΣΚατηγορία Ε68η/26.04.2021
822ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΕΙΡΗΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε101η/01.07.2022
823ΤΡΙΠΟΛΙΤΟΥΔΙΟΝΥΣΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
824ΤΡΟΜΑΡΑΣΟΦΙΑΛΕΩΝΙΔΑΣΚατηγορία Ε1η//22.09.2023
825ΤΡΟΥΜΠΗΣΑΝΔΡΕΑΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Α
826ΤΡΟΥΠΙΩΤΗΣ-ΚΑΠΕΛΙΑΡΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕΤΡΟΣΚατηγορία Ε9η//07.04.2023
827ΤΣΑΒΑΛΙΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε5η//27.01.2023
828ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΟΥΜΑΡΙΑΚΥΡΙΑΚΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
829ΤΣΑΚΟΥΕΛΙΣΑΒΕΤΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε5η//26.01.2024
830ΤΣΑΛΙΚΗΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε2η ΕΚΤΑΚΤΗ//08.08.2023
831ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΟΥΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΑΒΡΑΑΜΚατηγορία Ε1η//22.09.2023
832ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΕΛΕΝΗΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε5η//27.01.2023
833Τσάρπα Ιωάννα Χρήστος Κατηγορία Ε45/09.07.2020
834Τσάρτας ΠάριςΚατηγορία Α
835ΤΣΑΤΣΑΝΗΓΕΩΡΓΙΑΗΛΙΑΣΚατηγορία Ε11η//09.06.2023
836ΤΣΑΤΣΟΥ-ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε1η//22.09.2023
837ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΤΑΥΡΟΣΚατηγορία Ε93η/23.03.2022
838ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣΜΑΤΘΑΙΟΣΣΤΑΥΡΟΣΚατηγορία Ε3η//23.11.2023
839ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥΕΛΕΝΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
840ΤΣΙΑΒΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε52/23.10.2020
841ΤΣΙΑΚΑΛΟΣΜΙΛΤΟΣΦΩΤΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
842ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚατηγορία Ε97η/23.05.2022
843ΤΣΙΚΝΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
844ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε63/23.02.2021
845ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε
846ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗΑΣΗΜΙΝΑΘΕΟΔΩΡΟΣΚατηγορία Α
847ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗΣΧΑΡΙΔΗΜΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΚατηγορία Ε89η/31.01.2022
848ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΜΑΡΙΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε11η//09.06.2023
849ΤΣΙΝΤΩΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΤΙΤΙΚΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
850ΤΣΙΟΤΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Κατηγορία Ε2η//21.10.2022
851ΤΣΙΡΕΒΕΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
852ΤΣΙΡΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΤΡΥΦΩΝΚατηγορία Ε58/16.12.2020
853ΤΣΙΤΣΙΛΑΜΑΡΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
854ΤσοκαλίδουΠετρούλαΚατηγορία Α
855ΤσομπανίδηςΣτυλιανόςΧρήστοςΚατηγορία Α
856ΤΣΟΤΣΟΣΧΡΗΣΤΟΣΑΓΓΕΛΗΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
857ΤΣΟΥΒΑΛΑΣΧΡΗΣΤΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε4η/15.12.2023
858ΤΣΟΥΚΑΡΕΛΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΑΣΚατηγορία Ε52/23.10.2020
859ΤΣΟΥΛΦΑΧΡΙΣΤΙΝΑΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε63/23.02.2021
860ΤΣΟΥΡΛΙΔΑΚΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
861ΤΣΟΥΤΣΙΑΕΛΕΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε82/18.10.2021
862ΤΥΧΟΛΑΚΥΡΙΑΚΗΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε71η/03.06.2021
863ΥφαντήςΠαναγιώτηςΑριστομένηςΚατηγορία Α
864ΦΑΔΑΚΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε68η/26.04.2021
865ΦΑΝΤΕΛΙΜΠΡΑΗΜΚατηγορία Γ
866ΦΑΡΔΗΚΥΡΙΑΚΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Γ
867ΦΑΡΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε85/25.11.2021
868ΦΙΛΙΑΝΟΥΜΑΡΙΑΣΚΕΥΟΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
869ΦΙΛΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΦΙΛΙΠΠΟΣΚατηγορία Ε63/23.02.2021
870ΦΙΛΙΠΠΟΥΒΣΙΛΕΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
871ΦΙΣΤΕΜΑΡΚΕΛΛΑΠΛΑΤΩΝΚατηγορία Ε45/09.07.2020
872ΦΙΩΤΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε79/17.09.2021
873ΦΛΟΥΡΟΣΦΛΩΡΟΣΣΟΦΙΑΝΟΣΚατηγορία Ε63/23.02.2021
874ΦΟΥΖΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
875ΦΟΥΖΑΣΣΩΤΗΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Α
876ΦΟΥΚΑΣΙΩΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε4η/15.12.2023
877ΦΟΥΛΙΔΗΞΑΝΘΙΠΠΗΕΥΘΥΜΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
878ΦΟΥΝΤΑΘΕΟΔΩΡΑΑΝΔΡΕΑΣ ΦΟΥΝΤΑΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
879ΦΡΑΝΤΖΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΘΕΟΔΩΡΟΣΚατηγορία Α
880ΦΡΟΝΙΜΑΚΗΕΥΓΕΝΙΑΧΡΗΣΤΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
881ΦΩΤΑΡΑΣΤΣΑΜΠΙΚΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε5η//26.01.2024
882ΧΑΙΔΗΕΙΡΗΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΣΩΤΗΡΙΟΣΚατηγορία Ε60/28.01.2021
883ΧΑΙΝΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
884ΧΑΜΟΥΖΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚατηγορία Ε76η/30.07.2021
885ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε1η//22.09.2023
886ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Α
887ΧαραλαμπίδηςΝικόλαος Κατηγορία Α
888ΧάρδαςΚωνσταντίνος Κατηγορία Α
889ΧΑΡΕΜΗΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κατηγορία Ε5η//26.01.2024
890ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε49/16.09.2020
891ΧΑΤΖΗ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥΘΕΟΔΩΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε8η//27.03.2023
892ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥΜΑΡΙΑΚατηγορία Α
893ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΠΗΝΕΛΟΠΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε1η/20.09.2022
894ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥΘΕΟΧΑΡΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε68η/26.04.2021
895Χατζηδάκη ΑσπασίαΚατηγορία Α
896ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚατηγορία Γ
897ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΓΕΩΡΓΙΑΜΙΧΑΗΛΚατηγορία Ε79/17.09.2021
898ΧΑΤΖΗΛΕΩΝΙΔΑΜΑΡΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε34/Έκτακτη 14.12.2021
899ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε7η//09.03.2023
900ΧΑΤΖΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚατηγορία Ε97η/23.05.2022
901ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΦΡΑΝΤΣΗΣΚατηγορία Ε10η//05.05.2023
902ΧΙΩΤΗΕΙΡΗΝΗΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε28η Έκτακτη/02.07.2021
903ΧΟΝΔΡΟΔΗΜΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣΩΤΗΡΙΟΣΚατηγορία Ε12η//27.06.2023
904ΧΟΝΔΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε97η/23.05.2022
905ΧορταριάςΝίκοςΠΑΥΛΟΣΚατηγορία Ε6η//17.02.2023
906ΧΟΡΤΑΤΣΙΑΝΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚατηγορία Ε91η/02.03.2022
907ΧΟΥΛΙΑΡΑΣΣΠΥΡΙΔΩΝΜΙΛΤΙΑΔΗΣΚατηγορία Ε4η/15.12.2023
908ΧΡΗΣΤΑΚΗΣΜΙΧΑΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
909ΧΡΗΣΤΟΥΑΝΤΩΝΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
910ΧΡΙΣΤΑΚΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚατηγορία Ε4η//16.12.2022
911ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚατηγορία Ε27η/24.03.2021
912ΧΡΥΣΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
913ΧΤΟΥΡΗΣΣΩΤΗΡΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Α
914ΧΥΤΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε11η/26.07.2022
915ΨΑΛΤΗΛΟΥΚΙΑΡΟΚΚΟΣΚατηγορία Ε2η ΕΚΤΑΚΤΗ//08.08.2023
916ΨαλτοπούλουΘεοδώραΚατηγορία Α
917ΨΑΡΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε45/09.07.2020
918ΨΑΡΟΛΟΓΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣΖΗΣΗΣΚατηγορία Ε10η//05.05.2023
919ΨΑΡΡΑΓΕΩΡΓΙΑIΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε1η/20.09.2022
920ΨΑΡΡΟΣΞΕΝΟΦΩΝΙΩΑΝΝΗΣΚατηγορία Ε5η//26.01.2024
921ΨΑΡΡΟΥΜΑΡΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΚατηγορία Ε55/26.11.2020
922ΨΗΜΙΤΗΣΜΙΧΑΗΛΜΑΝΟΥΣΟΣΚατηγορία Α
923ΨΙΜΟΥΛΗΣΜΟΣΧΟΣΘΕΟΛΟΓΟΣΚατηγορία Ε97η/23.05.2022
924ΨΥΧΟΣΧΡΗΣΤΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚατηγορία Ε58/16.12.2020
925ΨΩΜΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΚατηγορία Ε11η//09.06.2023
926ΨΩΡΑΣΜΑΡΚΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚατηγορία Ε7η//09.03.2023